Vi granskar partiernas miljöpolitik: Liberalerna

Liberalerna uppvisade en hög ambitionsnivå inför valet 2018 och ställde sig bakom nästan alla Naturskyddsföreningens miljöpolitiska förslag. Dessa ambitioner återspeglas dock inte alls i partiets agerande i riksdagen under den gångna mandatperioden. Även framåt lockar L med många löften för miljön, frågan är om partiet kommer att leva upp till dem bättre denna gång?

rvoM6oOvm5A poster image

Liberalerna har stått bakom flera positiva miljösatsningar, särskilt inom ramen av Januarisamarbetet och när det kommer till klimatet.  

Ett exempel är förslaget på ett reformerat och avståndsbaserat reseavdrag. Partiet har också varit en positiv kraft i frågor om licensjakt på varg och föreslagit större budgetsatsningar på skydd av värdefull natur.    

Samtidigt har Liberalerna föreslagit en sänkning av bränsleskatten och varit med och stoppat avvecklingen av Bromma flygplats. 

Sammantaget gör detta att partiet hamnar på en delad tredjeplats tillsammans med Centern och Socialdemokraterna i Naturskyddsföreningen rankning av miljöpolitiken under den gånga mandatperioden.   

Socialdemokraternas miljöpolitik. Prispall över miljöpolitiken med partiernas loggor

Sagt och gjort: Hur har Liberalerna levt upp till sina svar i partienkäten 2018? 

Inför mandatperiodens 2018–2022 ställde sig Liberalerna bakom hela 16 av Naturskyddsföreningens 18 förslag för naturen och klimatet. När vi följer upp hur riksdagspartierna de facto agerade kan vi däremot konstatera att L inte alls levererade. I endast fem frågor har partiet fört en politik helt i linje med sina löften.  

Partiet får 5 gröna, 5 gula och 8 röda ljus i vår granskning. Ljusen är omdömen som representerar i vilken utsträckning partiet agerade i linje med förslaget, eller som när partiet får ett rött ljus, inte agerade alls, motverkade eller förde en sämre politik på området.  

Exempel på röda ljus handlar om Liberalernas agerande i frågor som rör mineralutvinning i skyddad natur, ekologiskt jordbruk, en översyn av skogspolitiken samt förslaget om att stärka miljöbalken. 

Liberalerna har däremot varit en positiv kraft när det kommer till skydd av värdefulla skogar, utfasningen av klimatskadliga subventioner och införandet av ett reformerat reseavdrag för att nämna tre exempel.  

Vad lovar Liberalerna framåt?   

Inför kommande val fortsätter Liberalerna att lova mycket. De säger nämligen ja till 18 av Naturskyddsföreningens 22 nya miljöpolitiska förslag. Övriga förslag besvaras med “vet ej”. 

Liberalerna vill bland annat:   

  • Fördubbla kolsänkan i svenska ekosystem till 2030.  
  • Skydda 30 procent av Sveriges land- och havsområden.  
  • Att statens skogar ska vara föregångare för ett hållbart skogsbruk.  
  • Införa en skattereform som bidrar till klimat- och miljömål. 

Flera förslag är Liberalerna tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet ensamma om att ställa sig bakom. Till exempel att statliga skogsägare ska vara föregångare för hållbart skogsbruk och införandet av en ny skatt på bekämpningsmedel som gör skatten högre ju skadligare ett medel är. 

Liberalernas prioriterade förslag för miljön 

Naturskyddsföreningen har skickat ut en enkät till riksdagspartierna sedan valet 1985. I år har partierna även fått ange sina egna tio mest prioriterade förslag inom svensk miljö- och klimatpolitiken för kommande mandatperiod och de tre viktigaste frågorna som de avser att driva inom EU.  

Liberalerna presenterar många bra förslag för både klimatarbete och biologisk mångfald. Bland annat vill Liberalerna fortsatt skydda gammelskogar samt ha ett mer hyggesfritt skogsbruk där kantzoner och ekologiska öar skapas i jordbrukslandskapet och skogen.  

5eDmTGM7z-Y poster image

Andra positiva förslag är att partiet vill värna miljöanpassningen av vattenkraften och införa hårdare begränsning av storskaligt fiske.  

På klimatområdet lyfter partiet naturliga klimatlösningar som återvätning av torvmarker och biogen koldioxidinfångning. Däremot saknar Liberalerna förslag på miljögiftsområdet.  

Fakta om sammanställningen

Skriv på för en tuffare klimatpolitik!

Hjälp oss att höja rösten för klimat och natur. Låt politikerna veta att vi är redo för konkreta åtgärder och modiga beslut.

Skriv under
Gillas av 1

Relaterat innehåll