Vi granskar partiernas miljöpolitik: Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna håller vad de lovar – att göra så lite som möjligt för miljön. I vår granskning av partiernas miljöpolitik under mandatperioden placerar sig partiet i botten av granskningen. När det kommer till Naturskyddsföreningens 22 förslag för klimat och natur inför valet 2022 håller partiet endast med på en enda punkt

3z_r9MJJ6Hg poster image

Sverigedemokraterna har lagt fram försvinnande få förslag för natur och klimat under mandatperioden som gått. I de flesta frågor har partiet inte agerat alls eller i motsatt riktning.  

Eller, i vissa fall, i helt motsatt riktning. I stället för att agera för en starkare miljö- och klimatpolitik har Sverigedemokraterna under den gånga mandatperioden nämligen arbetat aktivt för att sänka ambitionsnivåerna i miljöpolitiken.   

Till exempel när det gäller EU:s klimatlag, skydd av värdefull natur och tillstånd för miljöfarlig verksamhet. Under mandatperioden har det även konsekvent föreslagit mycket stora sänkningar av både miljö- och biståndsbudgeten.  

När Naturskyddsföreningen våren 2022 rankade riksdagspartiernas agerande för miljön under mandatperioden 2018–2022 hamnade Sverigedemokraterna tillsammans med Kristdemokraterna och Moderaterna långt utanför prispallen. Detta på grund av svaga eller icke existerade insatser inom miljöpolitiken.  

Socialdemokraternas miljöpolitik. Prispall över miljöpolitiken med partiernas loggor

Sagt och gjort: Hur har Sverigedemokraterna levt upp till sina svar i partienkäten 2018? 

När alla riksdagspartier fick ta ställning till 18 förslag för klimat och natur inför valet 2018 svarade Sverigedemokraterna ja till två förslag. Vår granskning visar att SD i alla fall håller vad de lovat – att göra så lite som möjligt för klimat och natur. 

Partiet har inte agerat i linje med något förslagen och har alltså, precis som M och KD, upprepade gånger drivit på för att sänka ambitionsnivåerna i miljöpolitiken.  

Partiet får 14 röda ljus, 4 gula ljus och 0 gröna ljus för sitt agerande i relation till förslagen. 

I urval handlar de röda ljusen om att Sverigepartiet motarbetat en starkare politik eller verkat passivt i frågor som rör: Klimatskadliga subventioner, flygets miljökostnad, skydd av värdefulla skogar, återvinning av plast och att stärka Sveriges miljöbalk.  

Under mandatperioden har Sverigedemokraterna även lagt förslag om att försvaga miljöorganisationers talerätt i vilt- och skogsbruksfrågor. Partiet menar att tillämpningen av Århuskonventionen, som tillåter allmänhetens deltagande i miljöfrågor, har gått för långt.  

Vad lovar SD framåt? 

I Naturskyddsföreningens enkät inför riksdagsvalet 2022 har partierna fått ta ställning till 22 förslag för klimatet och naturen. Sverigedemokraterna ställer sig bakom ett av förslagen – nämligen att flytta ut trålgränsen för att gynna fiskbestånd, bättre bottenmiljöer och öka kolinlagringen. 

I enkäten svarar de “vet ej” till tre förslag och “nej” till 18 förslag.

I urval säger Sverigedemokraterna nej till:           

  • Att skydda 30 procent av Sveriges land- och havsområden. 
  • En ny havsmiljölag.   
  • En svensk koldioxidbudget.   
  • Satsningar på att öka Sveriges naturbetesmarker.   

Sverigedemokraterna sticker också ut genom att vara det enda riksdagspartiet som inte vill avsätta statliga medel för att rena dricksvatten från de hälsoskadliga miljögifterna PFAS. 

Sverigedemokraternas prioriterade förslag för miljön  

Naturskyddsföreningen har skickat ut enkäter till riksdagspartierna sedan valet 1985. I år har partierna även fått ange sina egna tio mest prioriterade förslag inom svensk miljö- och klimatpolitik för den kommande mandatperiod samt de tre viktigaste frågorna som de avser att driva inom EU.

8EzLErAs2mY poster image

Sverigedemokraternas nationella förslag har fullt fokus på budget men många av förslagen innebär små satsningar. På klimatområdet lyfter partiet fram infångning och lagring av koldioxid (CCS), laddinfrastruktur och internationella klimatinvesteringar.

Det utgör sammantaget väldigt begränsade förslag för att möta klimatkrisen. När det gäller biologisk mångfald, nämner SD inga förslag bortsett från mindre satsningar för att rädda ask och alm samt sanering av förorenade områden.  

Fakta om sammanställningen

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Gillas av 2

Relaterat innehåll