Miljösegrar 2022

Stort tack till alla er som kämpar med oss. Tack till er som skriver på namninsamlingar, anordnar klädbytardagar, handlar ekologiskt, engagerar er i våra kanaler och stöttar oss i ord, handling eller genom en gåva. Tillsammans har vi uppnått en rad segrar för miljön. Utan er hade det inte varit möjligt. Här har vi listat några av årets segrar.

Omslagsbild till tackfilm

Nu har Östersjötumlaren äntligen skydd på riktigt

Östersjötumlaren är akut hotad och ett av de främsta hoten är att tumlare fastnar i fiskenät och drunknar. Men i februari i år stoppades äntligen det fiske som orsakar bifångster i viktiga områden för Östersjötumlaren.

Tillsammans med andra miljöorganisationer har vi kämpat länge för att Östersjötumlaren ska få stärkt skydd, och det har gett resultat! Detta är de första åtgärderna någonsin för att minska bifångsterna av vår egen lilla val!

Gränsvärde för PFAS i dricksvatten!

På många håll runt om i landet är dricksvattnet förorenat med PFAS, en grupp ämnen som bryts ner extremt långsamt, kanske aldrig. Vissa PFAS är misstänkt cancerframkallande, hormonstörande och kan orsaka leverskador. De har också visat sig påverka reproduktionsförmågan och immunsystemet.

Men tidigare i år sattes äntligen ett gränsvärde för PFAS i dricksvattnet. När det nya gränsvärdet skulle sättas, uppmanade vi till att sätta ett gränsvärde som skyddar hela befolkningens hälsa. Även om det inte blev så lågt som vi yrkade så kommer miljontals svenskar ha renare vatten. Vi och andra miljöorganisationer har arbetat länge mot miljögifter som PFAS. Det här är ett viktigt steg på vägen.

vitrygg,snö,träd,skog,närbild

Goda nyheter för vitryggig hackspett

Vitryggig hackspett är en av våra mest hotade arter – men under 2022 observerades minst 60 individer och 11 häckningar konstaterades. Det är det bästa resultatet på väldigt länge!

Dessutom har vår första avelsanläggning i egen regi fått en flygande start med sin första kull ungar.

Varför vitryggen är extra viktig? Jo, det är en så kallad paraplyart, vilket innebär att ytterligare cirka 200 hotade växt- och djurarter är beroende av samma slags skogsmiljöer. Vitryggens situation är därför en varningsklocka – när vitryggen har svårt att klara sig är läget allvarligt för många andra arter också. Sedan 1990 driver Naturskyddsföreningen Projekt vitryggig hackspett för att rädda arten.

Mål för konsumtionsbaserade utsläpp

Miljömålsberedningen föreslog i våras mål för de utsläpp som svensk konsumtion orsakar i andra länder. Går förslaget igenom blir Sverige först i världen med att införa ett särskilt klimatmål för konsumtionsbaserade utsläpp, något som Naturskyddsföreningen har kämpat för länge.   

1,8 miljoner hushåll fick miljömärkt hemförsäkring 

I mars blev Folksams hemförsäkringar märkta med Bra Miljöval. Det omfattar 1,8 miljoner hushåll i Sverige. Även försäkringsbolagets bil-, villa- och fritidshusförsäkring uppfyllde Bra Miljövals nya, skärpta krav. Miljökraven innebär att försäkringspremier ska investeras hållbart och att skaderegleringen ska vara miljöanpassad.  

pollinatör,grön,bi,fjäril

En seger för bina! 

Nu har över 1 miljon validerade underskrifter samlats in från medborgare i hela EU som kräver ett stopp för giftiga bekämpningsmedel som skadar bina och andra pollinatörer. Det betyder att EU-kommissionen nu måste ta ställning till medborgarinitiativet. En vinst även för demokratin. Naturskyddsföreningen var drivande för att samla in underskrifter från svenska medborgare – tack alla ni som skrev under för bina! 

Klädbytardagen tillbaka efter pandemin 

Ett av de mest miljösmarta sätten att förnya sin garderob är att byta kläder med andra. Den så kallade klädbytardagen är därmed inte bara en rolig, social och helt gratis aktivitet, den ger konkret miljönytta också. De plagg som man har tröttnat på eller som inte längre passar blir nya och roliga för någon annan. Livet på kläderna förlängs och vi bidrar till en bättre miljö. Under 2022 ordnades drygt 100 klädbytardagar där Naturskyddsföreningen var medarrangör eller initiativtagare. Cirka 32 000 plagg fick en ny ägare vid eventen och ca 6 000 personer deltog.  

Börja från början – med frukosten 

Naturskyddsföreningen har arrangerat Miljövänliga veckan under vecka 40 sen 1990. 2022 var temat Ekofrukost med syfte att öka både affärernas utbud och konsumenternas efterfrågan. Hela 79 av Naturskyddsföreningens kretsar var med och deltog. Kretsarna bjöd på ekologisk frukost och genomförde butiksundersökningar med fokus på ekologisk mat. Den här kampanjen har även fått stor global spridning. Globalt har kampanjen fått stort genomslag. I årets Green Action Week deltog hela 58 organisationer i 33 länder – det är flest hittills!  

28 miljoner till energi- och miljöprojekt 

Alla företag med Bra Miljöval-licens inom elenergi, fjärrvärme och biobränsle avsätter medel till miljömärkningens miljöfond och energifond. 2022 blev 92 fondprojekt godkända och 28 miljoner har gått till projekten.  

natur, solnedgång, landskap, insamling, bli medlem, marknad, sjöar, skymning, berg, skog, CTA

Stå upp för naturen

Vi behöver dig som vill ge naturen en röst och som vill se en miljöpolitik som tar naturkrisen på allvar. Tillsammans gör vi skillnad!

Bli medlem
Gillas av 21

Relaterat innehåll