Vi har bina att tacka för frukt och grönsaker

Frukt och grönsaker är beroende av bina. Ungefär en tredjedel av den mat vi äter kommer från växter som pollineras av bin, humlor och andra pollinatörer. Bin ger alltså inte bara honung utan gör livsviktiga insatser för vår överlevnad. 

Varför är bin viktiga? 

Att bina producerar honung vet alla, men den största betydelsen för oss är att de pollinerar växter så att det blir frukt och bär åt oss och mängder av fåglar och andra djur. Utan bin skulle det bli väldigt tomt i frukt- och grönsaksdisken. Cirka en tredjedel av maten vi äter har pollinerats av bland annat bin och humlor och andra pollinatörer. 

Sjukdomar och landskapsomdaning 

Bina är hotade på flera sätt. Många olika sjukdomar drabbar tambin. Olika sorters giftiga bekämpningsmedel och miljöförändringar, som att det gamla småskaliga odlingslandskapet försvunnit, slår också hårt mot bin genom att många sorters blommor minskar. 

Flera sjukdomar härjar bland tambin i Sverige, till exempel Nosema och Varroakvalstret, innebär att det inte är enkelt att vara biodlare. Men tambin klarar sig ändå förhållandevis väl och många biodlare har lärt sig att hantera sjukdomarna. Tyvärr är det värre för de vilda bina. Hotet mot dem är inte sjukdomarna, utan utarmningen av deras livsmiljöer. Det finns för lite blommor och variation i odlingslandskapet. Men de trivs bra i många trädgårdar och där kan du hjälpa dem genom att erbjuda husrum och växter som de gillar!

Odla blommor som bin gillar

Ängsmarkerna håller på att försvinna och med dem vilda bin och andra pollinatörer. Genom att göra om en bit av gräsmattan till blommande äng kan du göra en viktig insats!

Bygg ett vildbihotell 

Solitära bin bygger sina bostäder som små enrumslägenheter. Där lägger de några ägg, bäddar och placerar in matpaket för larverna som utvecklas där inne.  

Många ensamlevande bin bygger bon i hål som andra insekter redan gnagt i trä. Men du kan hjälpa dem på traven och erbjuda specialbyggda små krypin. Det kan räcka att borra några hål i en träbit och hänga upp i soligt läge. Hålen ska vara minst 6 cm djupa men inte gå rakt igenom hela brädbiten, det ska vara stopp så det finns en botten i biboet. 

Kort bifakta 

Det finns cirka 270 olika arter vilda bin i Sverige, en tredjedel är hotade. De finns på rödlistan för att jordbrukslandskapet har blivit enformigare med för lite blommor. Ungefär en tredjedel av arterna som finns i Sverige idag är upptagna på rödlistan, vilket innebär att dessa arter tydligt minskar i antal och riskerar att försvinna på sikt  

Olika sorter bin 

Honungsbin är binas kändisar. De är många och lever i bikupor, ca 50 000 bin bor tillsammans. Men det finns många olika sorters bin och flera arter lever faktiskt ensamma, de solitära bina. De tillverkar inte honung, men är mycket viktiga för att befrukta våra växter. 

Honungsbin kan flyga flera kilometer från bikupan i jakt på blommor. Solitära bin håller sig inom något hundratal meter från boet. Det betyder att om du lyckas få solitärbin att trivas i din närhet får du små trädgårdsmästare som hjälper dig att få mer frukt och grönsaker! 

Tack för honungen 

För att fylla en honungsburk krävs 5 miljoner blomsterbesök! Ge bina en tacksamhetens tanke när du tar en klick honung.  

Fyra saker du kan göra för att hjälpa våra bin: 

  1. Köp ekologisk mat så minskar användningen av bekämpningsmedel. Här är de fem viktigaste varorna att byta till eko. 
  • Odla blommor på din balkong, i din trädgård och spara vilda blommor och blommande träd och buskar. Bina älskar det! Så här gör du en fröbomb 

Rädda bina: Stoppa gifterna!

 

Just i år, 2023, har våra politiker en unik chans att minska användningen av kemiska bekämpningsmedel.

Skriv på brevet till politikerna!
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll