Fiskodling bidrar till överfiske

Nästan hälften av all fisk och alla skaldjur som vi äter i världen är odlad. Akvakultur, det vill säga odling av fisk, skaldjur, musslor eller alger, är idag den snabbast växande livsmedelssektorn. Den allra största delen odlad fisk och skaldjur kommer från Asien, där odlingarna leder till svåra miljöproblem. Men det finns bra odlingar.

Arbetare fyller tunnor med fisk som ska malas ned till foder - som sedan ska ges till exempelvis lax och jätteräkor.

Foto / Illustration:

Swedwatch

De mest eftertraktade arterna inom fiskodling är rovfiskar såsom lax. Eftersom rovfisk äter annan fisk matas de odlade rovfiskarna ofta med foder i form av fiskmjöl och fiskolja. Fiskfodret görs ofta av fisk som kommer från okontrollerat och ohållbart fiske i länder i Syd. Många foderfiskar är inte så viktiga som människomat, men de är viktiga för ekosystemen. Forskare menar till exempel att det intensiva fisket på tobis i Nordsjön orsakar svält hos sjöfåglar.

Försöker lösa problemet med soja 

Fiskodlare försöker lösa problemet med foderfisk genom att att ersätta fiskmjöl med soja. Men sojan kommer vanligtvis från Sydamerika där regnskog skövlas för att ge plats åt sojaodlingar. Därtill är sojan ofta genmodifierad samt hårt besprutad med kemiska bekämpningsmedel som är akut giftiga. För att soja ska vara ett bra alternativ som fiskfoder behöver man ställa krav på dess ursprung och odling.  

Sprider medicinrester och parasiter

Fiskodlingar kan också orsaka stora lokala miljöproblem. I odlingarna används både medicin och bekämpningsmedel, vilket sedan läcker ut i sjöar och hav. Både människor och miljö drabbas. Fiskodlingar kan också leda till att vilda fisksläktingar i närheten av odlingarna drabbas av parasiter, detta gäller till exempel den fruktade laxlusen. I kustområden kan den höga näringsbelastningen från odlingar orsaka övergödning och döda bottnar. I Sydländer kräver ofta odling av fisk och skaldjur stora ytor i kustområden och kan därför leda till svåra konsekvenser för de människor som lever i och är beroende av kustens naturresurser. Ett av de värsta exemplen är jätteräkorna.

Musslor och inhemsk fisk kan göra gott

Men det finns också bra odlingar. Odlingar av musslor och ostron har ofta en positiv effekt på vattenkvalitén eftersom djuren tar upp sin föda genom att filtrera vattnet från plankton. Odling av inhemsk fisk kan också vara ett välkommet näringstillskott i sjöar som urlakats från näring av vattenregleringar. Det finns också norska laxodlingar som är Kravmärkta och därmed lever upp till miljökrav både vad gäller foderfisken och den lokala miljöpåverkan.