Så påverkas olika arter av hoten i haven

Hoten i haven är många, och den biologiska mångfalden minskar snabbare än någonsin i mänsklighetens historia. I Sverige hotas bland annat våra ögonkoraller, ålar och pigghajar av utrotning. Men med ordentligt skydd kan de återhämta sig.

Den biologiska mångfalden i havet är hotad. Ögonkorallen är en av många hotade arter.
Visste du att det finns korallrev i Sverige? Än så länge, i alla fall. Det finns ett rev kvar med ögonkorall i svenska vatten.

Den biologiska mångfalden på jorden minskar snabbare än någonsin tidigare i mänsklighetens historia. Det visar bland annat en rapport från FNs vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald, våren 2019.

Totalt har två tredjedelar av den marina miljön förändrats kraftigt av mänsklig påverkan: hälften av världens grunda korallrev har redan försvunnit, minst en tredjedel av sjögräset har försvunnit bara sedan 1970-talet, och mer än 40 procent av alla groddjur och över en tredjedel av alla marina däggdjur anses vara hotade. För att inte tala om fisk: mer än 90 procent av världens alla fiskbestånd överfiskas eller fiskas till det yttersta, vilket lett till att många arter – särskilt stora rovfiskar och djuphavsfiskar – är hotade.

Och det är vi människor som ligger bakom dessa förändringar. De största orsakerna till världshavens förvärrade tillstånd är:

  • alltför hårt nyttjande av havets resurser, till exempel ohållbart fiske
  • förändringar i hur vi använder haven, till exempel gruvbrytning, oljeborrning och muddring
  • klimatförändringar, som orsakar global uppvärmning, fler extremväder och issmältning
  • övergödning samt utsläpp och föroreningar från industrier och fordon

Hot mot biologisk mångfald i svenska vatten

Den biologiska mångfalden i svenska vatten hotas framförallt av övergödning och ohållbart fiske. 40 procent av svenska fiskbestånd fiskas hårdare än de klarar av. Trålning är en effektiv och vanlig fiskemetod, som tillåter att haven dammsugs på fisk av storskaliga trålbåtar. Bottentrålning är en av de vanligaste och mest destruktiva fiskemetoderna. När trålen körs på havsbotten får den förödande konsekvenser genom att havsbottnen förstörs och livsmiljöer för en stor mängd arter påverkas negativt. Bottentrålning tar även upp stora mängder fisk av en viss storlek, och kan medföra betydande bifångst. Dessutom river den upp stora mängder sediment från botten, vilket orsakar problem för organismer som filtrerar vatten. Många djur dör därför helt i onödan.

Andra stora hot är exploatering av marina miljöer, utsläpp av skadliga ämnen som miljögifter och plast, och klimatförändringarna.

På länkarna nedanför hittar du ett par exempel på hur olika arter påverkas av hoten i haven, både i Sverige och globalt.

Så påverkas ålgräs av exploatering

Så påverkas mangrove av exploatering

Så påverkas större piprensare av ohållbart fiske

Så påverkas tumlare av ohållbart fiske 

Så påverkas sjögräs av ohållbart fiske

Så påverkas korall av klimatförändringar 

Så påverkas ögonkorall av klimatförändringar 

Så påverkas torsk av ohållbart fiske och övergödning  

 

Ge en gåva till havet

Varje krona gör skillnad för havets hotade arter och livsmiljöer!