Steg 4: Involvera fler

Engagera fler och skapa förankring med representation i hela verksamheten.

Presentera LHU-gruppen på en arbetsplatsträff, studiedag eller liknande tillfälle. Sammanfatta arbetet hittills, berätta för kollegorna hur de som vill kan komma med förslag eller på annat sätt bidra till att komplettera det LHU-gruppen tagit fram. Informera om hur kollegorna kommer åt den gemensamma arbetsmappen för LHU-satsningen. Informera också om när och hur arbetet kör igång, till exempel genom en kickoff-dag (se steg 5).

Se också till att eleverna får möjlighet att tycka till, exempelvis via elevrådet eller om ni har elever som medverkar i LHU-gruppen. Nu har alla möjlighet att komma med synpunkter och förslag på planen!

Ge möjlighet att uttrycka önskemål om kompetensutveckling - det gäller både personal och elever.

Utvecklingsgruppen uppdaterar och kompletterar LHU-planen. 

Bli först att gilla!

Relaterat innehåll