Visste du att..?

Lär mer om några av Sveriges hotade arter. Här får eleverna uppleva fem djur i verklig storlek, läsa fakta och skapa text- och bildkollage om djuren.

Ämnen: Bi, NO, Sv

Länk till läroplanskopplingar: åk 1-6

1. Introduktion

Inled med att visa bilden nedan på fjällräv, lodjur, mosshumla, vitryggig hackspett och östersjötumlare på tavlan.

  • Vad vet eleverna redan om dessa djur? Gå laget runt och låt eleverna berätta.
  • Djuren är hotade. Vad innebär det? För samtal i helklass.

Bild 1 av 1

Hotade arter - förklaring

Hotade arter kan delas in i sårbara, starkt hotade eller akut hotade. En sårbar art innebär att djurarten löper stor risk att dö ut i vilt tillstånd på längre sikt. Antingen på grund av att de minskar i individantal eller på grund av att dess geografiska utbredning minskar. En starkt hotad art löper en mycket stor risk att dö ut i vilt tillstånd. En art som är akut hotad löper en mycket stor risk att dö ut i vilt tillstånd inom en nära framtid.

2. Upplev djuren i 3D

Ge eleverna en stund att uppleva djuret i dess verkliga storlek med hjälp av AR-tekniken och leka runt med det i klassrummet eller på skolgården. Dela länk till djuren (se längst ner) eller låt eleverna söka upp dem.

Tips! Ta en bild på djuret med AR-funktionen när den "besöker" klassen.

3. Läs tillsammans

Välj ett djur och läs gemensamt fakta om det djuret (scrolla och klicka på det djuret, finns även som lättläst). Red ut svåra ord och centrala begrepp tillsammans.

Dela in eleverna i par. Låt paren välja ut några fakta som fångade deras intresse och formulera meningar som börjar med Visste du att...? på post-it-lappar och sätta på tavlan eller skriva in i en digital anslagstavla.

4. Arbeta enskilt

Dela och gå igenom elevuppgiften nedan. Eleverna får nu arbeta enskilt med faktatexterna om de andra djuren.

Elevuppgift: Visste du att..?

  1. Läs faktabladet om ditt djur.
  2. Välj ut/stryk under det som fångar ditt intresse.
  3. Skriv några meningar som börjar med Visste du att...
  4. Ta en bild. Låt gärna en kompis fota dig tillsammans med djuret i 3D.
  5. Sätt ihop din bild och Visste du att-meningarna till ett kollage.
  6. Formulera frågor att ställa till klasskamraterna om djuret.

Till fakta om djuren
Det finns två texter om varje djur varav en är lättläst.

Tips! Snabba elever kan fördjupa sig i flera djur eller skapa ett quiz eller en Kahoot för hela klassen.

Redovisa

Låt eleverna redovisa sina arbeten för varandra i smågrupper, sätt gärna elever som arbetat med olika djur tillsammans. Eleverna avslutar med att ställa sina frågor för att se om klasskamraterna lyssnat.

Skriv ut och sätt upp elevernas djurkollage.

Länkar till djuren i 3D (fungerar på surfplatta eller smartphones)

Nyckelord: art, artkunskap, faktatext, artfakta, djur, natur, bild, teknik, utrotningshotad, hotad, rödlistad.

skola, barn, ryggsäck

Skolmaterial om natur, klimat och miljö

Övningar, faktablad, quiz och annat material till undervisningen.

Till allt skolmaterial
Gillas av 1

Relaterat innehåll