Burfångade räkor - framtidens räkfiske?

100 procent av alla svenskfångade räkor bottentrålas. Men det skulle inte behöva vara så. Möt yrkesfiskaren Bobo Roysson som arbetar med ett nytt projekt för att fiska räkor med bur i Gullmarsfjorden.

Forskning pågår. Yrkesfiskarna Bobo och Kerstin Roysson utvärderar räkburar.

Foto:

Peter Ljungberg, Akvatiska Resurser, Sveriges Lantbruksuniversitet.

När Bobo Roysson fiskade kräftor längst kusten utanför Lysekil fick han ofta räkor som bifångst i burarna. Då föddes tanken på att bygga burar med finare nät för att försöka sig på burfiske av räkor. Idag fiskas 100 procent av de svenskfångade räkorna med bottentrål.

Bobo hade varit i kontakt med personer i Skottland och Maine (USA), där man har fiskat räkor med bur sedan sjuttiotalet. Vattnet kring Maine har ett helt annat och tätare bestånd, fiskarna får enorma fångster och kan ofta leva på att fiska burfångad räka. Nu sökte Bobo tillstånd hos Havs- och vattenmyndigheten för att testa metoden även i Sverige. Myndigheten godkände då ett försök med 15 burar. Men Bobos första projekt slutade i besvikelse.

– När trålbåtarna som fiskade i samma områden tog sönder mina redskap lade jag ner försöket, berättar Bobo.

Räkfiske

Foto: Peter Ljungberg, Akvatiska Resurser, Sveriges Lantbruksuniversitet.

Nytt försök med burfiske i Gullmarsfjorden

För två år sedan gjorde Havs- och vattenmyndigheten en specialsatsning för fler redskapsalternativ, där projekten koordineras av SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet. Satsningen passade väl in för ett nytt försök att fiska räka med bur och Bobo lämnade in en ansökan. Nu bedrivs projektet med 80 burar i Gullmarn, fjorden vid Lysekil. Fisket bedrivs under perioder när trålarna inte har tillstånd att fiska, ett villkor från Havs- och vattenmyndigheten har varit att projektet inte får ställa till problem för trålarna.

– Under 2016 har projektet utvärderat olika typer av burar och vilka områden som ger mest fångst. Förhoppningen är att komplettera fisket vid Koster, Smögen och Gullmarn där man bottentrålar idag, säger Bobo.

Projektet har testat sju olika burar och hittat en variant som fungerar bra för både kräftor och räkor. Buren är rätt tung, otymplig och kräver en större båt men ger bättre och större fångster än mindre burmodeller. Buren agnas idag med sill eller makrill men under nästa år kommer man även att utvärdera vilket bete som fungerar bäst. Det är också en stor fördel att buren kan användas för både räkor och kräftor, på så sätt förlängs fiskesäsongen eftersom räkfisket bara är aktuellt under vårvintern. Då är räkan som hungrigast och hugger bättre eftersom den precis släppt sin rom.

– En överraskande slutsats har varit att burarna verkar fånga större räkor än trålen, berättar Bobo. Räkorna är också finare i skalet eftersom de inte skadas på samma sätt som vid trålfångster.

Räkfångst

Foto: Peter Ljungberg, Akvatiska Resurser, Sveriges Lantbruksuniversitet.

Framtidens räkfiske?

Varför är inte fler intresserade av att fiska räkor med bur i Sverige? Bobo tror att trålfisket som metod är djupt förankrad hos fiskare och att burfiske på ett sätt är tyngre för de som fiskar. Men han är övertygat om att intresset för burfiske kommer att öka efter projektet.

– Det är svårt att dra några slutsatser kring hur stor efterfrågan är hos konsumenterna eftersom jag bara såld en liten andel av sina räkor till privatpersoner, tycker Bobo. Än så länge är priset betydligt högre än trålräkan men en del restauranger som är beredda att betala ett högre pris har redan hört av sig.

Förhoppningen är att burräkan ska finnas i handeln inom 3-4 år och Bobo hoppas att människor kommer vara beredda att betala ett högre pris för en hållbart fiskad räka med högre kvalité.

Nyfiken på projektet? Läs mer på SLU: https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/aqua/externwebb/sidan-publikationer/aqua-reports-2016/aqua-report-2016_8-selektivt-fiske_small.pdf

 

Ge bort en gåva till havet!

Friska hav är en livsviktig fråga för planeten och mänskligheten!