Klimat, energi och transporter

Klimatförändringarna är sannolikt vår tids stora ödesfråga. Naturskyddsföreningen arbetar för en ambitiös klimatpolitik som lyssnar på vetenskapen och som bygger på global rättvisa. Vi skapar opinion och undanröjer hinder för att leva klimatsmart och ger dig verktyg för att du ska kunna välja rätt.

Det här gör vi

Barn pekar på vindsnurror

I den politiska debatten hävdas ofta att Sverige har kommit långt i miljöarbetet vid en internationell jämförelse. Det är tyvärr inte alltid så.

Höghus

En jätterenovering av bostäderna inom miljonprogrammet står för dörren. Här gäller det att bygga och renovera med energieffektivitet i tankarna.

Det här tycker vi

Högre politiska ambitioner är ett måste

Det allvarliga läget kräver snabba förändringar och kraftfulla åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser.

Våra framgångar

Koldioxidskatten har lett till en kraftig minskning av ohållbara bränslen.

För bensin, olja och annan gammelenergi betalar vi sedan 1991 en extra slant genom koldioxidskatten. På det viset använder vi mindre fossila bränslen.

Det tog oss 13 år att få trängselskatten att bli verklighet. Idag har stockholmarna kortare köer, bättre luft och mindre stress.

Genom Top Ten hjälper vi dig till ett energismart val när det blivit dags att byta ut något gammalt mot nytt och får tillverkare att tänka energisnålt.