Klimat, energi och transporter

Klimatförändringarna är sannolikt vår tids stora ödesfråga. Naturskyddsföreningen arbetar för en ambitiös klimatpolitik som lyssnar på vetenskapen och som bygger på global rättvisa. Vi skapar opinion och ger konkreta förslag på hur utsläppen ska kunna minskas tillräckligt snabbt för att undvika farliga klimatförändringar.

Den globala uppvärmningens konsekvenser

Det talas ofta om hur viktigt det är att hålla temperaturökningen under två grader – det så kallade tvågradersmålet. Men vad händer egentligen vid denna magiska gräns? Det korta svaret är: en hel del. Faktum är att förändringarna är dramatiska redan vid betydligt lägre temperaturökningar. Här har vi sammanställt vad forskningen säger om klimateffekterna vid olika mycket uppvärmning.

Därför förändras klimatet

Den största orsaken till de klimatförändringar vi ser i dag är människans utsläpp av växthusgaser. Men var kommer de från? Vi backar bandet och benar vi ut hur det egentligen fungerar.

Våra framgångar

Koldioxidskatten har lett till en kraftig minskning av ohållbara bränslen.

För bensin, olja och annan gammelenergi betalar vi sedan 1991 en extra slant genom koldioxidskatten. På det viset använder vi mindre fossila bränslen.

Det tog oss 13 år att få trängselskatten att bli verklighet. Idag har stockholmarna kortare köer, bättre luft och mindre stress.

Genom Top Ten hjälper vi dig till ett energismart val när det blivit dags att byta ut något gammalt mot nytt och får tillverkare att tänka energisnålt.