Vi granskar partiernas miljöpolitik: Miljöpartiet

Miljöpartiet lever upp till sitt namn. När riksdagspartiernas agerande för naturen och klimatet under den gånga mandatperioden rankas, landar MP förstaplatsen. Partiet håller även fanan högt inför kommande val, och ställer sig bakom samtliga av Naturskyddsföreningens miljöpolitiska förslag.

Mlm_9qG42pQ poster image

Miljöpartiet har överlag varit en positiv kraft i miljöpolitiken under mandatperioden, såväl i regeringsställning, som i opposition, i riksdagsarbetet och i den politiska debatten.

Partiet har i regeringsställning tillsammans med Socialdemokraterna agerat i rätt riktning i en majoritet av de frågor som Naturskyddsföreningen granskat. Att S-regeringen, som tillträdde efter att MP lämnade regeringen, på kort tid har fattat flera beslut som varit dåliga för miljön, pausat viktiga processer och lagt viktiga utredningar i byrålådan är en tydlig indikation på att Miljöpartiet spelade en viktig roll för den förda miljöpolitiken i regeringssamarbetet. 

Under sin tid i regeringen har Miljöpartiet varit drivande i frågor som slopande av klimatskadliga subventioner och satsningar på ekologiskt jordbruk.

Det har också stått emot i frågor där andra partier drivit på i en miljöskadlig riktning. Till exempel när det kommer till gruvan i Gállok, förslaget om ett försvagat strandskydd och stärkt äganderätt för skogsägare på bekostnad av miljöhänsyn i skogsbruket. 

Socialdemokraternas miljöpolitik. Prispall över miljöpolitiken med partiernas loggor
Miljöpartiet landar översta pallplatsen i Naturskyddsföreningens rankning av riksdagspartiernas agerande inom miljöpolitiken.

Sagt och gjort: Hur har Miljöpartiet levt upp till sina svar i partienkäten från 2018? 

Inför valet 2018 stod Miljöpartiet bakom alla Naturskyddsföreningens 18 förslag för klimat och natur. Under mandatperioden har partiet arbetat för att förverkliga de flesta av dessa. Miljöpartiet får 13 gröna, 4 gula och 1 rött ljus – betyg som avspeglar partiets agerande i relation till förslagen. 

Partiet får ett rött ljus på grund av att de inte har lagt några förslag i riksdagen om att stoppa mineralutvinning i skyddad natur. De gula ljusen får partiet i frågorna som rör stärkt marint skydd, förbud mot bottentrålning, en stärkt klimathandlingsplan och ökad återvinning av plast.  

Miljöpartiet får bland annat grönt ljus för att ha drivit på och motionerat för ett reformerat reseavdrag som gynnar ett mer klimatsmart resande. Partiet har även arbetat för att flyget ska betala mer av sina miljökostnader och för höjda ersättningar till skötsel av betesmarker – en viktig del i arbetet för biologisk mångfald.  

Vad lovar Miljöpartiet framåt?  

Miljöpartiet svarar “ja” på alla 22 av Naturskyddsföreningens politiska förslag inför valet 2022. I urval innebär det ett ja till:  

  • Att Sverige ska anta en koldioxidbudget.  
  • Att 30 procent av Sveriges havs- och landområden ska skyddas. 
  • Att stärka det ekologiska lantbruket. 
  • Att statens skogar ska vara föregångare för ett hållbart skogsbruk. 

Miljöpartiet är också det enda riksdagsparti som ställer sig bakom förslaget om ett fossilförbud till 2030.   

Miljöpartiets prioriterade förslag inom miljöpolitiken 

Naturskyddsföreningen har skickat ut enkäter till riksdagspartierna sedan valet 1985. I år har partierna även fått ange sina egna tio mest prioriterade förslag inom svensk miljö- och klimatpolitik för den kommande mandatperiod samt de tre viktigaste frågorna som de avser att driva inom EU. 

På klimatområdet vill Miljöpartiet se flera viktiga åtgärder. Bland annaten rejäl skärpning av Sveriges klimatmål till nära-nollutsläpp år 2035 och kraftiga satsningar på förnybar energiproduktion som havsbaserad vindkraft. 

Partiet vill flytta över trafik från flyg och väg till räls och hav, se ett slutdatum för alla fossila processer och att den sista droppen fossilt drivmedel ska säljas 2030. 

J22a_Kv-2aQ poster image

För att värna den biologiska mångfalden vill Miljöpartiet bland annat se ett mer naturnära skogsbruk, ställa om jordbruket och främja ekologisk produktion både i Sverige och EU. Miljöpartiet är också ett av få partier som tydligt lyfter förslag kopplade till miljögifter.

Fakta om sammanställningen

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Gillas av 2

Relaterat innehåll