Kon slår gräsklipparen i biologisk mångfald

En jämn och grön gräsmatta i all ära, men att slå gräset med lie eller låta en ko gå och beta är betydligt bättre – för den biologiska mångfalden. Det kan skapa ett myller av liv med en artrikedom lika stor som regnskogen.

Kossan, lien eller gräsklipparen – vem vinner?

Gräsklipparen – ger dig en frodig (men rätt öde) gräsmatta

Vill du anlägga en golfbana eller en heltäckande gräsmatta på tomten utan att besväras av störande djurliv är gräsklipparen ett bra val. Fördelen med en gräsklippare eller grästrimmer är att de är effektiva verktyg som hyfsat snabbt och enkelt hjälper dig att hålla ordning på gräsmattan. Du behöver ingen egentlig specialkunskap, och har du en robotgräsklippare kan du bekvämt luta dig tillbaka i solstolen medan din trogna hjälpreda gör jobbet. Låt det klippta gräset ligga kvar så ger det näring åt jorden. Det är precis vad som behövs för att det nya gräset ska frodas och bli grönt.

Men – gräsklipparens effektivitet har en baksida. Förutom att den ofta kräver bensin eller el så är den ett hot mot den biologiska mångfalden. Gräsklipparen mosar nämligen effektivt ner de blommor och insekter som skapar mångfald. Och det tystnar i trädgården.

Lien får det att krylla av liv

På ängsmarker är det annorlunda. De bevaras genom att slås med lie vilket gör att växt- och djurlivet jublar. Medan gräsklipparen sliter av gräset, vilket ger en söndertrasad växt, skär lien av växterna med ett fint snitt som lämnar mindre öppna sår och gör att växten inte blir lika känslig för infektioner och uttorkning. Gräset som slås måste tas bort. Om det ligger kvar gödslar det marken (precis som på en gräsmatta).

Ängen är näringsfattig, vilket kan låta trist, men det är just bristen på näring – fram för allt kväve – som ger den rikliga mångfalden, eftersom det skapar en miljö där ingen art kan växa ohämmat och tränga ut alla andra.
Till skillnad från robotklipparen, som tar kål på det mesta i sin väg när den drar fram, kan du på en äng hitta upp till 50 arter per kvadratmeter – lika många som i regnskogen! Den stora rikedomen på arter gör att ekosystemet blir robust och lättare kan stå emot klimatförändringar.

Mular skapar mångfald

Även våra naturbetesmarker är så artrika, både vad gäller flora och fauna, att de kan jämföras med regnskogen. Därför är det så viktigt att betesdjur håller dem öppna, så att växter, insekter, fjärilar, vilda bin och fåglar ska kunna leva där.

Betande djur ger alltså ett rikt växt- och djurliv! Hur då? Jo, betningen gör att ingen växt kan ta överhanden eftersom de ständigt betas ner, så att många arter kan samsas på liten yta. De betande djuren sprider runt frön och trampar upp bar jord där nya frön kan gro. Deras dynga är dessutom dundermat för många insekter.

Kor, får och hästar betar intressant nog på olika sätt. Kor sliter av växterna med tungan och därför slinker lite vad som helst med. De betar helst gräs och örter och är mest skonsamma mot floran eftersom de inte betar av så mycket på växterna. Får siktar in sig på blad och skott nära marken som de biter av. De är betydligt mer kräsna i sitt urval. Hästar är bäst på att beta gräs. Eftersom djuren betar på olika sätt gynnar de olika delar av den biologiska mångfalden. De kan dessutom beta på steniga och otillgängliga platser där varken lien eller gräsklipparen kommer åt.

Välj naturbeteskött och slå med lie

Så vad kan du göra för att gynna den biologiska mångfalden? Vi behöver generellt sett äta mindre kött, men när du ändå äter kött – välj naturbeteskött! Det finns faktiskt som en egen märkning. Ju fler som frågar efter det i butik desto fler kor kommer ut i naturbeteshagarna. Ekologiskt kött är också bra eftersom eko-korna faktiskt har krav på sig att de ska födas på bete. 

Även med lien kan du göra en viktig insats. Antingen kan du hjälpa till att sköta om och slå någon av alla de ängar som Naturskyddsföreningen sköter runt om i landet. Du kan påverka din kommun att ta hand om sina gräsmarker på rätt sätt. Eller också genom att spara en del av din egen trädgård och låta blommorna blomma innan du slår dem med lie istället för att starta gräsklipparen. 

Bli medlem – välj naturen

Nu är det hög tid för våra politiker att prioritera miljöfrågorna. Bli medlem och stöd vårt arbete. Det är dags att välja naturen!