Vilda grannars bibliotek

I biblioteket kan ni lära er mer om våra vilda grannar med hjälp av fördjupande texter och filmer. Här finns också bildstöd om olika arter och lektioner om allemansrätten.

Planeringsdokument

Läsning om vilda grannar

Filmer om vilda grannar

Om att vara i naturen

På engelska

Bildstöd om arter och skolmiljö

Fortbildningsmöjligheter

Fyll på med kunskaper och inspiration om friluftsliv och utomhusundervisning. Här finns kostnadsfria kurser i olika omfattning, från 30 minuter till 20 timmar.

Laga mat ute, laga mat på stekhäll

Enkelt friluftsliv för alla åldrar

En digital kurs som tar 30 minuter att genomföra. Ledare från Friluftsfrämjandet delar med sig av sina bästa tips för det enkla friluftslivet.

Mefis, friluftsliv, skolan, fortbildning

Mer friluftsliv i skolan

En kostnadsfri fortbildning för lärare och pedagoger i grundskola och fritidshem som vill utveckla sin utomhusundervisning. Erbjuds på flera orter i landet och sker under två heldagar i lättillgängligt naturområde.

Webbkurs i utomhusdidaktik

Skolverket erbjuder en digital kurs (20 timmar) för lärare i förskoleklass och på fritidshem som vill utveckla kunskaperna om utomhusundervisningens positiva effekter på elevernas lärande och hälsa.