Naturskyddsföreningen i skolan

Skolmaterial om
hav och vatten

Varsågod att dyka ner i lektionsupplägg, experiment, lekar och faktablad om arter och ekosystem i sjöar och hav. Passar för årskurs F-9.

Lektionsmaterial

Experiment: Smaka på vatten (F-3)

Här får eleverna uppleva skillnaden mellan sött, bräckt och salt vatten.

Brunalger, trollamedbrunalger, skola, hav, tång
Experiment: Trolla med brunalg (4-9)

Detta enkla experiment visar att alla alger, inklusive brunalger, har klorofyll.

blåmussla, blåmusslor, mussla, musslor
Experiment: Musslorna - havets reningsverk (4-9)

Hur går det egentligen till när musslorna renar vattnet i havet? Här får eleverna studera levande musslor.

Lektion: Koll på Östersjön (4-9)

Bildspelet med samtalsfrågor tar upp Östersjöns geografi, ekosystem, arter, näringskedjor, utmaningar och framtid. Passar som introduktion till skolarbeten om hav och vatten.

Artiklar om Östersjön

Samlade artiklar och reportage om Östersjön i Naturskyddsföreningens tidning Sveriges Natur. Här kan du läsa om bl.a. läget för östersjötorsken och mysteriet i Rigabukten.

manet, skepp, maneter, östersjön, Kiel
Lektion: Vem är jag? (4-6)

Vem gillar att lura i vassen och anfalla sitt byte blixtsnabbt? Gissa arter i Östersjön utifrån påståendena!

Under ytan i Östersjön

En skrift för barn och vuxna med bilder, fakta och tips om några av Östersjöns vanligaste arter.

gädda, sjö, fisk, pike
Lektion: Var hamnar miljögifterna? (1-9)

Här blir eleverna till sportfiskare, gäddor, abborrar, mörtar och plankton och får upptäcka hur förekomsten av gifter och tungmetaller i våra vatten flyttas vidare upp genom näringskedjan.

barn, lek, springa, leka
Ekosystem-lek (F-9)

Här får eleverna upptäcka utvecklingen i en nygrävd damm, hur livet tar sig dit och hur ekosystemet utvecklas över tid - genom aktiv lek följt av reflektion.

näringskedja, näringskedjor
Bild: Näringskedja sjö

Vem äter vem? En illustration med exempel på en näringskedja i vattenmiljö. Skriv ut som affisch eller använd som digitalt bildstöd.

Under ytan i Västerhavet

En skrift för barn och vuxna med bilder, fakta och tips om några av Västerhavets
vanligaste arter.

Fakta om hav och vatten

Småfiskar, älg, tång, blå, Bottenhavet, liv, ström, vatten
Haven är viktiga för klimatet

Hur hänger hav och klimat ihop? Detta faktablad tar upp klimatförändringarnas konsekvenser för haven och de marina ekosystemen. Med tillhörande fakta- och diskussionsfrågor för elever.

Korallrev - ett livsviktigt ekosystem under hot

Koraller tillhör jordens mest artrika miljöer. Men majoriteten av världens koraller riskerar att vara försvunna redan 2050. Ett faktablad med tillhörande faktafrågor.

mussla, flodpärlmussla, hotad, art, fridlyst
Hoten mot flodpärlmusslan

Musslor utför en viktig ekosystemtjänst när de filtrerar vatten för att få i sig mat. Detta faktablad handlar om den starkt hotade arten flodpärlmusslan. Med tillhörande faktafrågor.

östersjön,strand,klippa,kvinna,hav
Östersjön

Ett faktablad om det fantastiska Östersjön - dess unika växt- och djurliv, de olika miljöproblem som finns där och vad det går att göra för att förbättra miljön i Östersjön.

kajak,östersjön,skärgård,paddling
Miljögifter i Östersjön

Gifter som människan har spridit i Östersjön kan finnas kvar under väldigt lång tid. Detta faktablad tar upp dioxiner och PCB i Östersjön och hur det påverkar djur och människor.

tumlare, östersjötumlare, hotade arter, sverige, östersjön
Östersjötumlaren

Östersjöns egen delfin! Två faktatexter om den akut hotade arten östersjötumlaren (varav en lättläst) som varit fridlyst i svenska vatten sedan 1973.

candid, real people, portugal, europe, day, environment, environmental issues, environmental conservation, environmental damage, environmentalist, sustainable lifestyle, environmental cleanup, plastic, disposable, fishing, fishing industry, commercial fishing net, adult, garbage, beach, cleaning, picking up, adults only, volunteer, care, women, social issues, sand, recycling, teamwork, responsibility, initiative, dedication, young adult, young women, bottle, sea, pollution, 20-29 years, cooperation, coworker, efficiency, microplastic, millennial generation, nature, non-urban scene, only women, outdoors, protection, working, Two People
Plast och mikroplast

Ett faktablad om problemen med plast som blir skräp och sköljer upp på stränder, hittas i valars magar och till och med i små djur i djupa hav. Med fakta- och diskussionsfrågor för elever.

vattenkraft, kraftverk, energi
Vattenkraft

Ett faktablad om hur ett vattenkraftverk fungerar och vilka för- och nackdelar som finns med vattenkraften. Med fakta- och diskussionsfrågor för elever.

undervisning,naturen,skog,löv,fotosyntesen
Vattnets kretslopp och fotosyntesen

Solen driver vattnets kretslopp och skapar vindar och vågor. Genom fotosyntes och förbränning driver solen också kolets kretslopp. Läs mer i faktabladet!

Hoten mot Arktis

Arktis är ett känsligt område. På grund av sitt geografiska läge är det utsatt för hot från både exploatering, föroreningar och ett förändrat klimat. Läs mer i detta faktablad om hoten mot arter och ekosystem i Arktis.

boat, day, efficiency, fish animal, fish, fishing industry, fishing net, fishing trawler, full, industrious, industry, large group of animals, net, nobody, outdoors, overhead view, sea, trawl net, trawler, water, Amble, Northumberland, England, United Kingdom, fiske, trålfiske, hav, fiskebåt, storskaligt fiske, fiskenät, nät
Vilka hot finns mot naturen?

Faktablad om olika hot mot naturen och vad de beror på. Här kan du läsa mer om utmaningar som har att göra med hav och fiskenäring samt vattendrag och vattenkraft. Med fakta- och diskussionsfrågor.

Vad är albedo?

När ljusreflekterande isar smälter absorberas mer värme i den mörkare havs- och landytan. Detta faktablad tar upp olika ytors förmåga att reflektera ljus och hur det i sin tur påverkar klimatet.

Mer kul om arter

3d, ar, fjällräv, skola
3D-djur i skolan

Lär känna fem hotade arter med hjälp av AR-teknik - direkt i mobilen eller plattan!

naturfalken, skolan, skolövning, tornfalk
Ta diplom i artkunskap

Låt eleverna öva arter på ett roligt och varierat sätt och avsluta med att ta diplom i artkunskap!

näckros, näckrosor, sjö, natur, bakgrund, grodor
Skolmaterial om groddjur

Upptäck Sveriges grodor, paddor och salamandrar! Här finns fakta, frågesport, bilder och uppgifter om groddjur.

skarpatorpsskolan, skarpatorp, utomhus, skola, barn, gillanaturen
Aktiviteter för djur och natur

Välj bland olika hjälpinsatser för djur och natur att genomföra tillsammans med barn och unga.