Naturfalken i skolan

Ta diplom i artkunskap

Låt eleverna öva artkunskap på ett roligt och varierat sätt. Välj bland olika övningar att genomföra i och utanför klassrummet. Avsluta med att klassen tar diplom i artkunskap: Stenfalken (10 arter) eller Pilgrimsfalken (20 arter). För dem som vill ha en extra utmaning finns också möjlighet att lära sig Tornfalken (50 arter) eller Jaktfalken (100 arter).

Introduktion till Naturfalken

Här finns information till dig som lärare och material till arbetet med Naturfalken.

Lärarhandledning om Naturfalken i skolan och färdiga läroplanskopplingar för åk 1-3 och 4-6 hittar du här!

Här hittar du 48 artkort att skriva ut, dela eller visa på tavlan, ett häfte med ledtrådar och fakta om varje art samt mall för att skapa egna artkort.

Bildspel med information till eleverna om hur de kan hjälpa varandra att ta Stenfalken och Pilgrimsfalken samt underlag till diplomtagningen att skriva ut hittar du här.

Elevövningar

Välj bland olika övningar om arter att genomföra i och utanför klassrummet!

Väck intresset för arter med övningarna Vad är en art? och Den bortglömda blomman – en berättelse om hur förgätmigej fick sitt namn.

Lista ut rätt art med hjälp av ledtrådar i ord och bild. Bildspelet innehåller tio arter.

Listig som en ... men inte röd. Lista ut namnet på tio olika arter med hjälp av kluriga ledtrådar.

Gå på artjakt på skolgården och spela artbingo. Färdiga bingobrickor och instruktioner hittar du här!

Gå på tipsrunda! Roliga fakta om åtta arter med fina bilder, färdig svarstalong och facit hittar du här!

Känner ni igen dessa tolv djur- och växtarter? Testa vårt quiz!

Ett andra quiz med tolv djur- och växtarter i Sverige!

Spela memory med arter eller ge varandra ledtrådar och gissa vilken art som beskrivs. Skriv ut de fina artkorten här! Välj dubbelsidig utskrift och Vänd längs långsidan.

Tips på fler skolövningar kopplade till arter och fakta om arter riktade till barn- och unga hittar ni här!

Från ask till liten kardborre. (Framtaget 2011 i samarbete med Studiefrämjandet, Biotopia m.fl.).

Från ljung till älggräs. (Framtaget 2011 i samarbete med Studiefrämjandet, Biotopia m.fl.).

Material och verktyg till arbetet med växter, djur och odling i skolan - från enstaka lektioner till systematiskt arbete med skolträdgård över ett läsår.

Efter artkunskapstestet

Fira elevernas artkunskaper med fina diplom att sätta upp i klassrummet.

Diplom till hela klassen när alla klarat stenfalken.

Diplom till hela klassen när alla klarat pilgrimsfalken.

Diplom till hela klassen när alla klarat tornfalken.

Diplom till hela klassen när alla klarat jaktfalken.