Fågelfestivalen

Vilka fåglar dansar disco en gång om året? Har du mött Sveriges nationalfågel? Hur snabbt trummar hackspetten? Och varför kallas enkelbeckasinen för himmelsget? På skivan Fågelfestivalen berättar Mark Levengood om populära fåglar i Sverige samtidigt som de sjunger sina melodier.

Lyssna på Mark Levengoods berättelser och gå sedan ut och lyssna på fåglarnas sång.

Välkommen till naturens egen melodifestival! Här presenterar Mark Levengood 23 av naturens skönsjungande fåglar. Lyssna på ljudspåren här nedan eller lyssna på Fågelfestivalen i sin helhet på Spotify. När du är klar kan du göra frågesporten som avslutar skivan. Du måste vara inloggad på Spotify för att kunna lyssna på ljudspåren.


 

Stare
19-22 cm lång. Bor i ihåliga träd eller holkar.

Staren är suverän på att härma andra fåglars läten och den kan till och med imitera ljud från staden, till exempel billarm. Det smattrar, surrar, gnisslar och visslar om den på våren. Tyvärr är staren inte alls lika vanlig som förr eftersom den behöver betade gräsmarker där den kan gå omkring och leta efter maskar och insekter. Sådant fint jordbrukslandskap minskar tyvärr och därför minskar även antalet starar.

Svart koltrasthane med sin gula näbb och den bruna kamoflerade honan.

Koltrast    
25-26 cm lång. Äldre hanar har knallgul näbb. De flesta koltrastar flyttar iväg på vintern, men en del stannar kvar i Sverige hela året.

Möt Sveriges nationalfågel. Koltrasthanen är svart precis som staren men hoppar jämfota istället för att promenera. Sången är förtrollande vacker. Kanske borde den ge sånglektioner till de andra fåglarna? Det är vanligt att starar härmar koltrastar.

Ringduva med sin vita ring i nacken.
Ringduva
38-43 cm lång. Kan applådera med vingarna. Flyttar inom Europa.

Ringduvan har ingen ring men en vit fläck på halsen som kan likna en ring, och vita band på vingarna som syns tydligt när den flyger. Ringduvan "applåderar" med vingarna genom att slå ihop dem med kraftiga smällar. Applåden används på våren för att imponera på honor, men det låter också mycket om vingarna när  den blir skrämd i skogen.

Storre hackspett är svart- och vitbrokig med röd hätta.
Större hackspett
23-26 cm lång. Vanligaste hackspetten. Stannar hemma hela året.

Hackspettar är världsmästare på att trumma. På en halv sekund hinner de trumma 10-16 slag med näbben. Den större hackspetten är den vanligaste hackspetten i Sverige. På vintern äter den ibland frön från kottar.

Bofinkhanen har en färgrann dräkt, medan honan är brunblek.
Bofink
14-16 cm lång. Sveriges näst vanligaste fågel. Flyttar inom Europa.

Bofinken trivs nästan överallt där den kan hitta insekter och frön att äta. Boet bygger den i en grenklyka, mysigt fodrat med mossor och lavar. Sången är en glad melodi med en extra trudelutt på slutet.

Grönsångaren har ett ljust band över ögat.
Grönsångare
11-12 cm lång. Sången låter som ett snurrande mynt. Flyttar mellan Afrika och Sverige.

Det tar tio dagar för grönsångaren att flytta från Afrika till Sverige. Det är en sommargäst som bara stannar här i några månader. Den trivs högstammig skog, både lövskog och tallskog och bygger sitt bo på marken.

Skogsduvan har en blygrå dräkt och skimrar grönt på halsen.
Skogsduva
28-32 cm lång. Har bostadsbrist. Flyttar inom Europa.

Skogsduvan har svårt att hitta lämpliga bostäder. Den vill bo i gamla ihåliga träd i skogen. Skogsduvan har ett kort läte som nästan låter som "gå då", tvåstavigt. Det skiljer sig från ringduvan som säger "Men gå då, ändå", femstavigt.

Spillkråkan är alldeles svart med en röd hätta.
Spillkråka
40-46 cm. Kolsvart med rött huvud. Bor hemma i Sverige året om.

Spillkråkan har ett passande namn - det blir en massa spill när den spettar ut sitt bo eller letar efter hästmyror i ett träd. Den håller på med boet i en hel månad och gör om det igen nästa år. Det är Sveriges största hackspett och den bygger bon både till sig själv och till andra fåglar.


Nötskrika
32-35 cm. Har tjusiga blårandiga fjädrar på vingarna. Oftast stannar den hemma i Sverige över vintern.

Nötskrikan ägnar mycket tid åt att samla ekollon och gräva ner dem, men den kommer inte alltid ihåg var den gömt dem. Den kan också vara riktigt taskig och plundra andra fåglars bon.


Taltrast
20-22 cm lång. Vacker sång som oftast upprepas tre gånger. Flyttar inom Europa.

När taltrasten lägger huvudet på sned så lyssnar den inte efter mask, den spejar efter mat! Den gillar sniglar och krossar snäckskalen mot en sten. Honan lägger himmelsblå ägg med glesa svarta fläckar.


Gulsparv
15-17 cm. Sången låter 1-2-3-4-5-6 - sjuuu! Stannar oftast i Sverige hela året runt.

Gult är inte fult i gulsparvens värld. Ju gulare bröst hannen har desto bättre gillas han av honorna. Gulsparven trivs där det finns betande djur och gödselhögar.


Rödvingetrast
19-23 cm. Morgonpigg, sjunger i skymning och gryning. Flyttar inom Europa.

När rödvingetrasten lyfter på vingarna avslöjar den hemligheten med namnet – vingarna är alldeles roströda undertill. Det är vår minsta trast och den sjunger med olika dialekter beroende på var den bor.


Skrattmås
35-39 cm. Tjusigt chokladdoppat huvud. Flyttar inom Europa.

Den här måsen har brunt huvud på sommaren och vitt på vintern. Den bor gärna i en stor koloni tillsammans med andra skrattmåsar och kan då samarbeta om att jaga iväg rovfåglar och andra som vill störa i häckningsbestyren.


Sånglärka
16-18 cm lång. Trivs i varierat jordbrukslandskap. Minskar. Flyttar inom Europa.

Vår första vårfågel hänger i luften som en liten helikopter och drillar. Men att vara först tillbaka efter vintern är inte alltid bäst. Förr i tiden fångades vårens första sånglärka och blev lunch åt kungen.


Ormvråk
46-58 cm lång. Upp till 128 cm mellan vingspetsarna. Flyttar oftast inom Europa.

Denna vanliga rovfågel anstränger sig sällan i onödan. Den har lärt sig att det finns gott om mat i dikeskanten, helst äter den sork. Den kallas också ibland för stolpvråk eftersom den gillar att sitta på höga stolpar och speja längs vägen.


Lövsångare
11-12 cm lång. Sveriges vanligaste fågel. Flyttar till Afrika över vintern.

En av Sveriges minsta fåglar! Den väger bara 7-8 gram, ungefär som en liten körsbärstomat, och är inte mer än tio centimeter lång. Men å andra sidan finns det väldigt många, man tror att det finns ungefär 13 miljoner par i Sverige. Det gör den till vår vanligaste fågel. Helst äter den bladlöss och små fjärilslarver.


Storspov
48-57 cm lång. Sjunger med en rytmisk pulserande drill. Flyttar inom Europa.

Storspovens hanne tar ensam hand om ungarna. Så fort de är kläckta drar honan söderut och lämnar jobbet åt hannen. Om det kommer en räv i närheten så blir storspoven jättearg, och larmar med sitt varningsläte. Den har en lång näbb på 15 centimeter och vadar i vatten. Det är Europas största vadarfågel och hittas mest i norra Sverige, men blir mer och mer ovanlig.  


Trana
Kan vara över 220 cm mellan vingarna. Flyttar till Sydeuropa under vintern.

Tranan gillar att dansa, men bara några dagar om året. En gång varje vår är det ”Trandisco” vid Hornborgasjön i Västergötland och då samlas 1 000-tals fåglar – och ännu fler åskådare. Den sover stående i grunt vatten och är cirka 140 centimeter lång.


Storlom
63-75 cm. Kusligt läte "klååi-kå, klååi-kå". Flyttar till Svarta havet under vintern.

Storlommen har stora problem att gå på land, eftersom benen sitter för långt bak för att den ska kunna hålla balansen. Men den är en suverän dykare, och kan vara under vatten i 3-4 minuter. Storlommen låter lite kusligt när den hojtar på försommarkvällarna.


Enkelbeckasin
23-28 cm. Märkligt bräkande himmelsget. Flyttar inom Europa.

Den här filuren kallas ibland för himmelsget för den låter som en bräkande get när den störtdyker. Det speciella ljudet kommer från stjärtfjädrarna som vibrerar i fartvinden. Enkelbeckasinen är kvällspigg och trivs vid våtmarker där den kan hitta mat med sin långa näbb.


Morkulla
33-38 cm lång. Roligt knorrande läte. Flyttar inom Europa.

Morkullans ögon sitter på sidorna av huvudet för att den ska kunna se åt alla håll. Men det gör också att den inte kan se rakt fram. Morkullan flyger längs en bestämd runda genom skogen om kvällen och låter "knissp" omväxlande med ett knorrande läte. Om man vill se den igen är det bara att vänta, för snart kommer den på nästa varv.


Kattuggla
37-43 cm. Honan större än hanen. Stannar hemma året om.

Kattugglan har inbyggd ljuddämpning. Fjädrarna är täckta av små hår som gör att den kan flyga ljudlöst. Små möss hör inte när döden närmar sig. Det är den vanligaste ugglan i södra Sverige. Den bor i hål i stora, gamla träd, där den kan sitta och uggla på dagarna, för den jagar bara på natten.


Näktergal
15-17 cm lång. Öronbedövande sång. Flyttar till Afrika på vintern.

Näktergalen sjunger väldigt starkt på natten. Att försöka sova när ”Näktergalningen” sätter igång är rätt så lönlöst. Den trivs bäst i buskar och snår.

Fågelquiz

Har du lyssnat nogrannt på alla spår? Eller var du expert från början? Testa dig själv med Marks frågesport. Vad vet du om fåglarna.

Fågelfestivalen

Fågelfestivalen är utgiven av Naturskyddsföreningen och Sveriges Ornitologiska Förening (BirdLife) i samarbete med Mark Levengood 2016. Materialet är en nyutgåva av skivan ”It’s in the air” som utgavs 1995 av Mark Levengood i samarbete med Sveriges Ornitologiska förening. Här avslutar Mark Levengood fågelfestivalen:

Bli medlem - rädda skogens liv

Var med och rädda skogens liv. Bli medlem! Tillsammans kan vi göra världen bättte.