Hjälp fåglar, fjärilar, igelkottar och andra djur och växter i din trädgård

En fågel sjunger, en fjäril fladdrar, en igelkott rasslar i gruset. Små naturupplevelser har stor betydelse för både djur och människor. Hjälp en groda, bygg en damm, låt lite av gräsmattan bli äng. Små insatser i din trädgård hjälper våra vilda grannar i naturen och ger dig mycket tillbaka.

När vi hjälper naturen på traven får vi en rad gratistjänster tillbaka som tack för hjälpen. Och det fina är att vi kan göra det hemma i vår egen trädgård. Naturen förser oss i det tysta med olika nyttigheter. Insekterna befruktar träd, buskar och örter så vi kan skörda frukter, nötter, bär och frön. Växter producerar syre och binder växthusgas som koldioxid. På så sätt hjälper gröna växter till att hålla luften ren och buffrar mot klimatförändringar. Här är några av våra bästa tips på vad du kan göra för naturen nära dig: 

Städa inte hela trädgården 

 • Låt det finnas hörn med högar av löv och ris så till exempel en igelkott kan bygga ett vinterbo. 
 • Låt växtrester, gräsklipp och löv bli jord igen i en trädgårdskompost. Mängder av insekter och kryp lever i en kompost och du får gratis näringsrik jord till dina odlingar. 
 • Vill du ha en öppen yta med kort gräs, kan du ändå lämna kantzoner mot staket och häckar med längre gräs där ängsblommor och bärris kan trivas. 

Hjälp våra fåglar 

 • Sätt upp en fågelholk och motverka fåglarnas bostadsbrist. 
 • Plantera hagtorn, nypon, rönn och andra buskar med bär som fåglar äter. 
 • Spara äldre lövträd som kan bli hål- och boträd. 

Hjälp bin och fjärilar 

 • Bygg ett vildbihotell av bamburör med hål eller genom att borra hål i en gammal träbit så ensamlevande, solitära, bin kan flytta in. 
 • Plantera kryddväxter som timjan, mynta, salvia och lavendel, så lockar du fjärilar och andra pollinatörer. 
 • Gör ett grönt tak med fetknoppsväxter, kanske på lekstugan, vedboden eller verandan. 

Gör en äng 

 • Låt gräsmattan bli en äng med till exempel klöver och prästkrage. 
 • Minska gräsklippningen i din trädgård, gödsla inte – spar tid och utsläpp. 
 • Sprid ängsfröer på platser där de kan blomstra. 

Adoptera ett träd 

 • Spara gamla lövträd. Låt döda grenar och stammar ligga kvar. 
 • Hjälp till att skydda skogar med höga naturvärden. 
 • Plantera en sälg som ger mat åt humlor och andra insekter. 

Hjälp en groda 

 • Anlägg en damm för grodor och salamandrar. 
 • Slå vakt om de våtmarker som finns i din närhet. 
 • Bär en padda över vägen på våren när de vandrar från vintervistet och sätt upp varningsskyltar

Planera för det vilda 

Att planera för och släppa in vilda grannar till din trädgård eller andra små grönområden nära bostäder, skolor och arbetsplatser behöver inte vara krångligt. Ta ett initiativ, prata med grannar och arbetskamrater. Blommor, fåglar och insekter gör de flesta glada, samtidigt som små insatser också kan göra stor nytta för den mångfald av djur som finns nära oss. 

Om du ska planera en tomt, park, skolgård eller en gård mellan flerbostadshus, tänk på att: 

 • Bevara den vilda naturen som redan finns. Låt inhemska och gamla träd stå kvar. 
 • Värna vattnet. Låt naturliga vattensamlingar vara kvar, bygg gärna små dammar eller fågelbad. 
 • Bevara och skapa gröna samband, öppningar mot kringliggande natur. 
 • Gör svarta ytor gröna, låt asfalterade och stenlagda ytor grönska. Lägg inte ny asfalt, hellre plattor där det behövs för framkomlighet. Grus och sand fungerar som vattenrenare som fångar upp föroreningar. På asfalt rinner oljespill och annat direkt ner med dagvattnet. 
 • Planera vilda ”rum”, till exempel bersåer med bärbuskar, soliga utrymmen i lä med nektarrika växter åt fjärilar och andra insekter, matplatser för fåglar, skuggiga och skyddande små vattenoaser. 
 • Växtlighet i olika skikt – träd, buskar, ris och örter – dämpar buller och ökar chansen att fågelkvitter och humlesurr hörs istället för trafikbrus. 
 • Sätt upp holkar åt fåglar, fladdermöss och vilda bin i din trädgård, parken eller på gården. Det är ont om bohål i naturen. 

Naturskyddsföreningen finns i hela landet 

Vi arbetar med att sprida kunskap om naturen, till både vuxna och barn. Många tyckte kanske att biologi var svårt eller tråkigt i skolan, men trivs ute i naturen. Runt om i landet ordnar vi utflykter, föredrag, inventeringar och olika praktiska aktiviteter för att fler ska uppleva naturen, lära sig lite mer om hur viktig den är och ha roligt tillsammans samtidigt som vi gör nytta. 

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Gillas av 1

Relaterat innehåll