7 steg för en rättvis omställning

Med en rättvis klimatomställning kan vi skapa ett samhälle som på många sätt faktiskt är bättre att leva i än dagens. Ett samhälle där vi lever våra liv inom naturens gränser, men som också är mer ekonomiskt och socialt hållbart. Men det kräver politisk kraftsamling. Här är vad som krävs för en rättvis klimatomställning i sju punkter.

Vad är rättvis klimatomställning? 

Rättvis klimatomställning handlar om att alla ska ha trygghet i omställningen, oavsett vem man är, var man arbetar eller var man bor - samtidigt som utsläppen minskar tillräckligt snabbt.

Kostnaderna och vinsterna med detta stora samhällsskifte måste också fördelas på ett sätt som är rättvist. Det är viktigt att människor har insyn och möjlighet att påverka hur omställningen går till; på jobbet, i sin kommun och i landet som helhet.

Visste du att
8 av 10 svenskar anser att de kan bidra till att bromsa klimatförändringarna genom att förändra sina transportvanor och sin energianvändning, enligt Naturvårdsverket årliga undersökning? 

Vad våra politiker behöver göra för att omställningen ska lyckas:

1. Markant minska utsläppen av växthusgaser

2. Prioritera omställningen i alla politikområden

3. Ge medborgare insyn och inflytande.

4. Verka för att kostnader och vinster delas rättvist.

5.Trygga omställningen på arbetsmarknaden.

6.Investera i människor, natur, infrastruktur och teknik.

7. Ta lärdom av andra och stötta en rättvis klimatomställning internationellt.

(Dessa 7 punkter baseras på Naturskyddsföreningens positionspapper om rättvis klimatomställning och vårt samarbete med Alliansen för Rättvis Klimatomställning.)

Varför är rättvisa viktig för klimatomställningen?

Att alla i samhället känner ägandeskap och delaktighet i omställningen ökar chanserna för att vi ska lyckas nå klimatmålen. Vi kommer alla att drabbas av effekterna av klimatförändringen, men idag drabbas de som släppt ut minst värst, bland annat de som lever i det vi kallar “det globala syd”. 

Visste du att...
den rikaste tiondelen av världens befolkning är ansvarig för över hälften av de sammantagna globala utsläppen? 

Pojke i Indonesien vadar genom högt vatten – slutsatser FN:s delrapport om klimatet

Enligt en Sifoundersökning tycker 72 procent av svenskarna att det är viktigt att nå klimatmålen. Här kan du läsa om undersökningen

Spelar det roll för resten av världen vad lilla Sverige gör? 

En mycket stor del av våra svenska utsläpp sker inte här utan i de länder där våra varor tillverkas. Dessa konsumtionsbaserade utsläpp, och våra utrikesflyg, är siffror som ofta inte redovisas då man pratar om våra klimatutsläpp.

Dessutom har Sverige skrivit under Parisavtalet där en av de grundläggande principerna är att vi i de rika länderna ska gå före och minska våra utsläpp. Vi har kapacitet att göra det och tillhör de länder som blivit rika på att utnyttja jordens resurser. I den processen har vi släppt ut mer växthusgaser per person än människor i länder med låga inkomster. Nu måste vi minska våra utsläpp till förmån för länder som kanske behöver mer tid och till och med behöver öka sina utsläpp för att bygga upp sitt samhälle och att ta sig ur fattigdom. Samtidigt som de globala utsläppen som helhet snarast måste minska kraftigt.

Visste du att...
den rikaste procenten av jordens befolkning har orsakat mer än dubbelt så stora utsläpp som den fattigaste hälften? 

Klimaträttvisa för kommande generationer 

Utöver att uppnå klimaträttvisa mellan länder och grupper idag behöver vi visa anständighet gentemot kommande generationer. Med "kommande generationer” menar vi även dagens barn och unga. Vi kommer att behöva anpassa vårt samhälle, och drastiskt minska våra utsläpp, för att de som kommer efter oss inte ska få betala dyrt. FN:s klimatpanel IPCC understryker att de närmaste åren – fram till 2030 – är vår sista chans att stoppa en skenande klimatkatastrof, och att inget land i vår sammankopplade värld kan isolera sig från den nivå av kaos det skulle innebära.

Med rejält ökade insatser för att bryta fossilberoendet, minska utsläppen och öka klimatanpassningen kan vi få ett långsiktigt hållbart samhälle.

Att inte agera kraftfullt nu kommer att leda till ännu högre kostnader för samhället inom en nära framtid. 

Läs mer om de samhällsförändringar klimatet kräver: 

Är du nyfiken på saker du kan göra själv? 

Vi kommer inte att lyckas minska utsläppen så mycket som klimatkrisen kräver enbart genom personliga val i vardagen. Men så klart spelar det också roll hur vi själva väljer att leva våra liv.

Naturskyddsföreningen anser att en utredning snarast behöver tillsättas om hur en rättvis klimatomställning kan genomföras, inklusive hur ett hållbart utsläppsutrymme kan fördelas rättvist. 

Här hittar du vårt positionspapper: "Naturskyddsföreningens principer för en rättvis klimatomställning" PDF,209 KB

Ställ dig bakom ett fossilförbud!

Fossilförbud 2030

Klimatkrisen förhandlar inte. Med ett fossilförbud kan Sverige minska de nationella koldioxidutsläppen med 75 procent.
Jag skriver under!
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll