De hotas för sin kamp för miljön

Världen över finns miljöförsvarare som försvarar vår gröna planet.
Men vem skyddar dem som skyddar naturen?

Närbild på äldre man i fjäderkrona. Sätt ljuset på världens miljöförsvarare

Sätt ljuset på miljöförsvarare

Det borde vara en självklarhet att kunna försvara miljön utan att riskera livet. Men verkligheten ser tyvärr helt annorlunda ut.

Nu kräver vi lagar som skyddar miljöförsvarare!

Prenumerera på globala nyhetsbrevet

Följ oss och vårt globala arbete med natur och miljö. Se vad våra samarbetsorganisationer i andra länder arbetar med och få information om vad Naturskyddsföreningen gör i olika delar av världen.