Skola – Projekt och samarbeten

Samarbeten för lärande för hållbar utveckling

Vi samarbetar med skolor, kommuner, forskare och näringsliv för att främja och utveckla metoder för lärande för hållbar utveckling. Här kan du läsa mer om pågående och tidigare projekt och samarbeten.

2053, skolmaterial, fossilfritt, bortom, fossilsamhället
Bortom fossilsamhället

Tillsammans med forskare vid Lunds universitet har vi utvecklat ett skolmaterial för högstadiet och gymnasiet om klimat och omställningen till ett fossilfritt samhälle.

skolprogram, högstadiet, IKEA, samarbete, skola
Operation: Omställning

I vårt skolprogram för högstadiet som pågick 2015-2022 har elever fått utforska hållbarhet i teori och praktik med vårt lektionsmaterial om energi, klimat och konsumtion följt av studiebesök på Ikea.

Kvinna och man brainstormar idéer i kontorsmiljö.
Universitetskurs för rektorer

Sedan hösten 2021 medverkar Naturskyddsföreningen i en ny kurs på Stockholms universitet för skolledare om att leda och organisera lärande för hållbar utveckling.

artikelbild, tekniska museet
Tekniska museet

2022 inledde Naturskyddsföreningen ett samarbete med Tekniska museet kopplat till utställningen Zero City, med gemensamma aktiviteter och lärarkvällar.

klimathack, lund, hackathon
Klimathack Lund

2020-2021 samarbetade vi med Lunds kommun i en serie hackathons för ungdomar om cirkulär ekonomi och hållbara transporter.

Mefis, friluftsliv, skolan, fortbildning
Mer friluftsliv i skolan

En utomhusfortbildning för pedagoger i grundskola och fritidshem. Arrangeras i samarbete mellan Naturskyddsföreningen, Naturskoleföreningen och Sportfiskarna.

Pannkakor på eld utomhus.
Friluftslivets år

Under 2021 samverkade Naturskyddsföreningen med Centrum för naturvägledning vid SLU för att lyfta utomhusundervisning och friluftsliv i skolan.

SM i fågelholk; fågelholk; fågelholkar
SM i fågelholk

Skoltävlingen SM i fågelholk uppmärksammar bostadsbristen i skogen. Klasser från F-klass till gymnasium i hela landet välkomnas att delta.

Malmöskolor, Apelgårdsskolan, grön, flagg, hållbarhetsarbete
Malmöskolor för hållbar utveckling

2019-2020 samarbetade vi med Malmö stad och tre grundskolor för att identifiera och implementera strukturer för att arbeta aktivt och långsiktigt med lärande för hållbar utveckling (LHU).

Solelever

2019-2020 samarbetade vi med fem högstadieskolor i grannkommunerna Håbo, Sigtuna och Upplands-Bro och energi- och klimatrådgivningen för att låta elever utforska frågor om energi och klimat med särskilt fokus på solenergi.

spyken, hållbara, tillsammans, skola, lund
Hållbara tillsammans med gymnasieskolan Spyken

2016-2018 samarbetade vi med Lunds kommun och gymnasieskolan Spyken för att implementera lärande för hållbar utveckling i hela skolans organisation.

Modellskolan på Malmö latin

2013-2016 samverkade vi med Malmö stad, Malmö högskola och Malmö latinskola kring metoder för hur lärande för hållbar utveckling kan genomsyra hela skolverksamheten.

klimathack, skolprojekt, lund
Skolartikel

Om Naturskyddsföreningen i skolan

Naturskyddsföreningen arbetar för att främja lärande för hållbar utveckling tillsammans med skolor, kommuner, forskare och andra utbildningsaktörer. Vi erbjuder metoder och material för undervisning och skolutveckling för hållbar utveckling.

Av: Helena Lundmark • 10 jun, 2021 • 3 min att läsa
skola, lhu, lärande, hållbar, utveckling, sol, lhu-sol
Skolartikel

Lärande för hållbar utveckling, LHU

Den svenska läroplanen är tydlig med att skolan har en skyldighet att ge eleverna verktyg för att kunna förstå hur miljö, ekonomi, hälsa och rättvisa hänger ihop. Sverige har också anslutit sig till de Globala målen för hållbar utveckling i syfte att leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. Därför måste hållbarhetsfrågorna få en central plats i den svenska skolan.

11 jun, 2021 • 3 min att läsa
ESD, education, envision, helsinki, conference
Skolartikel

Education for sustainable development

The Swedish Society for Nature Conservation promotes education for sustainable development (ESD) and supports schools in taking a holistic approach to sustainability issues. We produce educational materials, offer teacher training workshops and participate in partnership projects to develop methods for ESD.

28 jun, 2021 • 3 min att läsa