Skolprogram för högstadiet

Operation: Omställning

I Naturskyddsföreningens skolprogram för högstadiet, Operation: Omställning, får eleverna undersöka den egna skolan och komma med förslag på förbättringar. Eleverna får också delta i studiebesök och diskutera de globala målen och omställningen till ett hållbart samhälle.

skolprogram, högstadiet, IKEA, samarbete, skola

Ett skolprogram där teori möter praktik

  • Kopplar till läroplanen
  • Studiebesök för klassen på Ikea
  • Aktuellt och faktagranskat innehåll
  • Stimulerar elevernas handlingskompetens och kritiska tänkande
  • Flexibelt arbetsupplägg! Sätt ihop ett upplägg som passar er

Så här går det till!

  • Planera och genomför arbetsupplägget! Välj vilka lektionsmaterial ni vill arbeta med. Här på sidan hittar du tips på övningar om energi, klimat, konsumtion och hållbar utveckling.
  • Dags för studiebesök på Ikea! (på varuhuset eller digitalt) Se viktig information om förberedelser här.
  • Utvärdera arbetet! När ni är klara fyller läraren i utvärderingen av skolprogrammet. Använd gärna också den särskilda utvärderingen för elever.

Lektionsmaterial

Förberedelser inför studiebesök

Har ni bokat fysiskt besök på Ikeas varuhus - titta på checklistan inför studiebesök. Har ni bokat digital träff med Ikeas medarbetare - använd den andra checklistan.

Inspiration och stöd i arbetet

lhu, skola, globala, målen, lhu-bild

LHU - egentligen ganska enkelt