Skolprogram för högstadiet

Operation: Omställning

I Naturskyddsföreningens skolprogram för högstadiet, Operation: Omställning, får eleverna undersöka den egna skolan och komma med förslag på förbättringar. Eleverna får också delta i studiebesök och diskutera de globala målen och omställningen till ett hållbart samhälle.

skolprogram, högstadiet, IKEA, samarbete, skola

Ett skolprogram där teori möter praktik

  • Kopplar till läroplanen
  • Studiebesök för klassen på Ikea
  • Aktuellt och faktagranskat innehåll
  • Stimulerar elevernas handlingskompetens och kritiska tänkande

Så här går det till!

  • Titta tillsammans på övningen Undersök skolan - miljöanalys. Låt eleverna undersöka ett eller flera områden och komma med förslag på förbättringar. Till områdena finns olika lektionsmaterial att välja bland.
  • Presentera resultatet av er miljöanalys, till exempel för skolans ledning eller elevrådet.
  • Dags för studiebesök på Ikea! (på varuhuset eller digitalt) Se viktig information om förberedelser här.
  • Fira med ekofika!

Ett flexibelt arbetsupplägg

Komplettera med annat innehåll i arbetet för ett upplägg som passar er. På denna sida finns flera tips på övningar som tar upp energi, klimat, konsumtion och hållbar utveckling. Här hittar du gamla godingar som Följ T-shirten och Onödigaste prylen och nyheter som till exempel Människospår och Bortom fossilsamhället.

miljöanalys, undersök, skolan, skolövning

Övning

Undersök skolan - miljöanalys (7-9)

Hur miljövänlig är er skola? Hur används energi och resurser och vem ser till att miljöarbetet går framåt? I den här övningen granskar eleverna skolans miljöarbete och kommer med förslag på förbättringar.

20 maj, 2021 • 2 min att läsa

Fler övningar och material

Förberedelser inför studiebesök

Har ni bokat fysiskt besök på Ikeas varuhus - titta på checklistan inför studiebesök. Har ni bokat digital träff med Ikeas medarbetare - använd den andra checklistan.

Inspiration och stöd i arbetet