Hotade miljöförsvarare

Allt fler miljö-försvarare mördas

Varannan dag, året runt. Varje år mördas närmare 200 miljöförsvarare världen över. Det är tre gånger så många som antalet mördade journalister.
Läs mer

Runt omkring i världen finns män och kvinnor som står upp för att försvara vår gröna planet, ibland med fara för sitt liv. Men vem skyddar dem som skyddar naturen? 

Filippinerna har blivit ett av världens farligaste länder för miljöförsvarare. Landets folkvalde president Rodrigo Duterte för en aggressiv politik som har lett till att tusentals personer dödats sedan 2016.

Natten till fredagen den 22 mars blev vår brasilianska kollega Dilma Ferreira Silva mördad i sitt hem av fem män. Ferreira Silva hade i många år varit engagerad i frågor om dammbyggen genom vår brasilianska samarbetsorganisation MAB.

Skjuten till döds av två män på motorcykel. Benjamin Ramos från Filippinerna var människorättsjuristen som tog strid i frågor om miljö, demokrati och mänskliga rättigheter.

Hoppet att ställa förövare till svars för brott mot mänskliga rättigheter får ett hårt slag när Filippinerna lämnar Internationella brottsmålsdomstolen.

”Fiskmjölsfabriker och den exploatering de står för strider mot rätten till tillräcklig och bra föda.” Lokala fiskare och fiskhandlare har organiserat sig och protesterar – men är civilsamhället starkt nog att bekämpa internationella företagsintressen?

"Om ni inte hade motsatt er gruvbrytningen skulle detta inte ha hänt", sa männen till oss. Vi fick två timmar på oss att lämna området. Annars skulle de döda oss alla.

Tidigare i Sveriges Natur:

Det blir allt farligare att försvara naturen. Enligt en ny rapport mördades minst 321 människorättsförsvarare under förra året. Av dem försvarade 247 stycken, det vill säga 77 procent, naturresurser, markrättigheter eller urfolksrättigheter.

120 ljus tändes i dag i Stockholm för att hedra dem som offrat sina liv för natur och djur. De tändes av Naturskyddsföreningen då det blivit känt att flera miljöaktivister hindrats från att resa till det stora klimatmötet i polska Katowice.

Tillsammans med sin organisation Earthlife Africa stoppade prisbelönta miljöaktivisten Makoma Lekalakala den förre presidenten Jacob Zumas planerade kärnkraftsprogram i Sydafrika.