Bli samarbetspartner

Naturskyddsföreningen samarbetar med en rad olika organisationer och företag för att sprida intresse för naturen och göra nytta för miljö och människor.

Naturskyddsföreningen samarbetar med en rad olika organisationer, däribland föreningar och företag, i syfte att sprida intresse för naturen och uppnå ökad miljönytta. Målen för våra samarbeten är bland annat att engagera fler människor för natur, miljö och hållbar utveckling, öka kännedomen om - och söka stöd för - vår verksamhet och våra mål, sprida kunskap inom våra verksamhetsområden samt verka för konkreta miljöåtgärder. Samverkan med andra är ett viktigt samspel och lärande där vi påverkar och påverkas.

Våra företagssamarbeten kan ge flera vinster. Dels kan vi förbättra ett företags miljöprestanda genom utbildning och rådgivning. Vi kan också hjälpa er nå nya målgrupper, och ni kan bidra till nya möten mellan föreningen och allmänheten. Genom att ge ekonomiskt stöd till föreningen kan ni också göra stor miljönytta.

Företagssamarbeten:

Ikea samarbetar för en ökad miljönytta och kunskapsutbyte. Vårt samarbete innefattar alla våra sakområden, Energifallet och Natursnokarna.

Apotek Hjärtat inleder nu en stor satsning för att minska sin miljöpåverkan och byter ut sina platspåsar mot sockerrörspåsar.

Skåvsjöholm var en av de första i sitt slag att bli Svanen-märkt. Nu ingår företaget ett samarbete med Naturskyddsföreningen där havet står i fokus.

Naturskyddsföreningen har inlett samarbete med MQ och JOY. Butikerna börjar från och med 1 juli att ta betalt för plastkassarna i butik och hela överskottet går till Naturskyddsföreningens miljöarbete.

Smakis har produkter med sociala och ekologiska budskap på utsidan och ett innehåll som är både eko och har mindre tillsatt socker.

BillerudKorsnäs stödjer Projekt Vitryggig Hackspett genom bland annat restaurering av skogar för den akut hotade vitryggiga hackspetten.

Naturskyddsföreningen har sedan 2014 inlett ett långsiktigt samarbete med arrangörerna av musikfestivalen Way Out West.

Mercuri International Sverige ingår partnerskap med Naturskyddsföreningen kring ledarskapsutbildningar för våra anställda.

Universeums utställningar Hälsa och Skogens år uppmuntrar till kunskap om natur och biologisk mångfald liksom en positiv känsla för naturen.

Samarbeten med stiftelser:

Skansen samarbetar med Projekt Vitryggig hackspett genom uppfödning av vår akut hotade skogsfågel för utsläpp i det fria.

Upplandsstiftelsen arbetar för att förstärka och utveckla populationen av vitryggig hackspett i Uppsala län, särskilt vid nedre Dalälven.

Nordens Ark är med och räddar pilgrimsfalkar och vitryggig hackspettar genom avel och genom att sprida kunskap om biologisk mångfald.

Vi är förmånstagare för:

GodEl drivs helt utan privat vinstintresse och delar ut vinsten till välgörenhet enligt kundernas val, vilket inkluderar Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningen är sedan 2010 förmånstagare till Svenska PostkodLotteriet, vars överskott fördelas till ideella organisationer.

När du sparar i Swedbank Robur Humanfond går 2 procent av fondförmögenheten till välgörenhet.

Running for shelter stödjer Viva Vatten som är en del i Naturskyddsföreningens arbete för Östersjön.

Årsredovisning, insamlingspolicy och samverkanspolicy

Vi har 90-kontoVi är med i FRII