Sandböte - skärgårdens pärla

Stora och Lilla Sandböte är två vackra skärgårdsöar strax öster om Ornö, i Stockholms södra skärgård. Öarna är naturreservat med naturskog och ängsmiljöer. På Stora Sandböte finns en intressant kulturmiljö med äldre byggnader, varav två boningshus. Under vår, sommar och höst finns möjlighet för medlemmar i Naturskyddsföreningen att hyra ett av husen på ön.

Claras stuga på Stora Sandböte

Naturskyddsföreningen fördelar hyrestillfällen på Sandböte för säsongen 2019 genom lottdragning av senast 1 april inkomna vykort eller e-post med bokningsönskemål. Välkommen till en unik skärgårdsmiljö!

Hyrestillfällen och priser 2019

Vårhelger (den som vill kan åka ut på redan på fredagkvällen): 
11-12 maj       1 700 kr
18-19 maj       1 700 kr
25-26 maj        1 700 kr
30 maj-2 juni  3 400 kr (för den som kan ta ledigt klämdagen fredag 31 maj) 
6-9 juni             3 400 kr (för den som kan ta ledigt klämdagen 7 juni)

Sommarveckor: Vecka 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34 och 35*, 5 100 kr. Bytestid lördagar kl 12.00

(Obs! veckorna 32 och 33 är stugvärdsveckor och inte bokningsbara, då sker slåtter och underhåll av hus och båtar).

Hösthelger (den som vill kan åka ut på redan på fredagkvällen):

31 aigusti-1 september*  1 700 kr
7-8 september                    1 700 kr
14-15 september                  850 kr
21-22 september                  850 kr
28-29 september                  850 kr

*Veckobokningar prioriteras, men man kan även anmäla intresse för helgbokning för dessa tillfällen.

5-6 oktober stängs stugan för vintern av stugvärdarna och båten tas upp.

Tips! Sandböte är fint vid alla årstider, men under sensommaren är havsvattnet som varmast och vädret ofta stabilare än under högsommaren.

Utlottningen

Vykort eller e-post ska vara oss tillhanda senast måndagen den 1 april 2018. Ange namn, adress, medlemsnummer, telefon, mobilnummer och e-post samt vilket eller vilka hyrestillfällen du är intresserad av. En utlottning genomförs och en "vinnare" utses för varje hyrestillfälle. Bekräftelse skickas ut senast i vecka 17 för dig som har "vunnit" ett hyrestillfälle. Har du inte fått en bekräftelse från oss senast den 27 april har du inte fått någon bokning. Vid återbud görs förnyad utlottning bland dem som anmält intresse för just det hyrestillfället.

Kontaktperson:

Naturskyddsföreningen
Att: Anders Friström
Box 4625
116 91 Stockholm
Tel: 08-702 65 28
Mob: 070-777 26 13
E-post: anders.fristrom@naturskyddsforeningen.se

Läs mer om Sandböte:

Sandböte - grönskande skärgårdsidyll, artikel ur Sveriges Natur nr 2/09

Sandböte - skärgårdens pärla - facebookgrupp