Skolträdgården - skolmaterial om odling och biologisk mångfald

Välkommen till skolträdgården! Här hittar du material och verktyg till arbetet med växter, djur och odling i skolan - från enstaka lektioner till systematiskt arbete med skolträdgård över ett läsår.

Materialet är främst anpassat till årskurs F-6, men kan gärna användas som inspiration till skolarbeten i andra åldrar. Arbetsmaterialet om jord passar särskilt bra för åk 7-9.

Planeringsverktyg

Här hittar du ett årshjul för skolodling och en kom igång-guide till att starta en skolträdgård.
(Tips! Rivstarta planeringen med kollegorna utomhus med lite stormkökslagad äppelpaj).

Vad sker när? En årsöversikt för systematiskt arbete med odling i skolan. Klicka på tårtbitarna för att komma till respektive månads aktiviteter.

2-sidig guide till att komma igång med odling som pedagogiskt verktyg i undervisningen.

Recept på snabblagad äppelpaj på stormkök, tillsammans med tips på saker att tänka på när ni använder stormkök.

Arbetsmaterial: Växter och djur i trädgårdslandet

Använd rit- och skrivbladen som utgångspunkt i arbetet med växter och djur i trädgårdslandet. Lärarhandledningen tipsar om olika sätt att använda dem i undervisningen.

Så här kan du arbeta med rit- och skrivbladen med växter och djur i trädgårdslandet.

Femton ritblad med olika växter och djur i trädgårdslandet.

Ritblad i kombo med tomma skrivrader för eleverna att själva fylla i fakta eller en liten berättelse.

Testa kunskaperna genom att para ihop 15 vanliga växter och djur i trädgårdslandet med rätt illustration och fakta. Passa åk 1-7.

Gissa vilka tio olika växter och djur som döljer sig bakom ledtrådarna.

Skriv ut och klipp isär korten med ledtrådarna. Läs upp ett kort i taget och låt en eller flera andra gissa växten eller djuret!

Två ritblad och ett rit- och skrivblad till att träna fotosyntesen.

En kort saga för högläsning eller lästräning. Centrala begrepp: pollinering och växters livscykel. Tips! Låt eleverna färglägga ritbladet med solrosen under tiden de lyssnar till sagan.

Kommer snart: Näringskedjor

Här kommer snart ett material för att arbeta med näringskedjor.

Arbetsmaterial: Jord

Dyk ner i det myllrande livet i jorden och lär mer om nedbrytare, jordtyper och underjordiskt samarbete i ett enormt hemligt universum.

Upptäck jordens myllrande universum av bakterier, leddjur, svampar och andra mikroskopiska varelser.

Så här kan ni arbeta med utgångspunkt i filmen "Ett hemligt universum". Anpassat för åk 7-9.

Vad kan klassen om jorden - den odlingsbara marken?

Arbetsmaterial: Mat och miljö

Övningar som tar upp ekologisk odling och matens miljö- och klimatpåverkan.

Vad menas med ekologiskt och när är något oekologiskt? Här tränar eleverna läsförståelse utifrån texter om mat och jordbruk.

Hur skulle en tacomiddag se ut i en värld utan bin? Här får eleverna fördjupa sig i bin och pollinering och kopplingen till jordbruk och matproduktion.

Nu är det dags att skapa den klimatbästa och den klimatvärsta middagen!

Om det ekologiska jordbrukets metoder, fördelar och utmaningar.

Vad är biologisk mångfald? Varför är den så viktig, vilka hot finns och hur kan den biologiska mångfalden gynnas?

En tredjedel av hushållets klimatpåverkan kommer från maten. Hur kommer det sig och vad kan man själv välja mat som är bra både för hälsan, miljön och klimatet?

Inspiration till arbetet

Här kan du läsa om hur andra har arbetat med skolträdgårdar och odling på schemat.

Vårfruskolan i Lund har regelbundet lektioner i skolträdgården där eleverna följer växt- och djurlivet hela odlingsåret.

Labyrint, potatisfest och föräldrasamverkan. Så här skapade Gyttorpsskolan en pedagogisk trädgård tillsammans med Naturskyddsföreningen i Nora.

Gilla och hjälp naturen

Här hittar du olika insatser för djur och natur att göra tillsammans med barn och unga.

Så fixar ni en hasselmusholk, fjärilsrestaurang eller faunadepå. Här finns 30 olika insatser för djur och natur att genomföra med barn och unga.

Undersök hur skolgården och närmiljön ser ut ur ett bi-perspektiv och formulera förslag på vad som skulle kunna göra det mer bi-vänligt!

I den här övningen lär sig eleverna mer om olika material och verktyg i slöjden. De får en inblick i vilda bins livsvillkor och gör samtidigt en insats för miljön.

Mer kul om djur och natur

Lär er allt om vilda bin, träna artkunskap och upptäck allemansrätten. Eller snickra holkar och var med i skoltävlingen SM i fågelholk!

Här har vi samlat allt skolmaterial om bin. Här finns övningar, faktablad, film och instruktioner för grundskolan.

Utforska allemansrätten! Här finns övningar, filmer och annat material som passar att använda för att ta upp allemansrätten i skolan.

Tävla om ärofyllda priser och bidra till konkret naturnytta. Skicka in klassens bidrag senast 28 februari!

Låt eleverna öva artkunskap på ett roligt och varierat sätt. Välj bland övningar att genomföra i och utanför klassrummet.

Från ask till liten kardborre. (Framtaget 2011 i samarbete med Studiefrämjandet, Biotopia m.fl.).

Från ljung till älggräs. (Framtaget 2011 i samarbete med Studiefrämjandet, Biotopia m.fl.).