Operation: Omställning - utforska hållbar utveckling i teori och praktik

I Naturskyddsföreningens skolprogram Operation: Omställning får högstadieelever möta vuxna utanför skolan, träna kritiskt tänkande och tillämpa sina kunskaper om hållbar utveckling. I programmet ingår valfritt lektionsmaterial från Naturskyddsföreningen och ett digitalt studiebesök med Ikea.

> Anmäl din klass här!

Här hittar du övningar, filmer och andra material och verktyg att använda i arbetet. Här finns också viktig information om förberedelser inför det digitala mötet med Ikea. (När omständigheterna tillåter återkommer möjligheten att även boka fysiska studiebesök på Ikea). 

Planering och förberedelser

Här hittar du arbetsupplägg, läroplanskoppling och elevtest som pdf:er.

Arbetsgång för deltagande skolor.

Så här kan arbetsupplägget med tillhörande studiebesök kopplas till läroplanen (Lgr11).

Det här testet kan användas som inledning och avslutning på arbetsområdet.

Utvalda övningar

Här är sex populära övningar att välja bland. Fler övningar och andra kompletterande material hittar du längre ner på denna sida.

Övningarna tar upp energi, klimat, mat, livscykelperspektiv, konsumtion och produktion. Faktainnehållet är granskat av sakexperter och Naturskyddsföreningen ansvarar för allt innehåll.

 

Färdiga t-shirtar växer inte på träd. Men hur blir de till? Vi följer tröjans väg från bomullsplanta till avfall och gör livscykelanalyser.

Nu är det dags att skapa den klimatbästa och den klimatvärsta middagen!

Vad vet klassen om energi och hållbar utveckling? Visa bildspelet och låt det bli en utgångspunkt för samtal om viktiga hållbarhetsfrågor.

Vad är en onödig pryl? Varför köps och säljs prylar som vi inte behöver? Detta är frågor som eleverna får undersöka i den här övningen.

Hur kan en möbel vara både bekväm, snygg, resurssmart och miljövänlig? Här får eleverna konstruera egen hållbar design.

En övning om klimatomställningen för högstadiet och gymnasiet. Utvecklad i samarbete med Lunds universitet.

Inför mötet med Ikea

När ni arbetat med övningarna är det dags för klassen att förbereda sig inför mötet med Ikea. Allt du behöver hålla reda på står i checklistan.

Här finns också två korta filmer från Ikea om företagets hållbarhetsarbete som klassen tittar på en eller ett par veckor innan träffen. Filmerna och diskussionsunderlaget kan användas som utgångspunkt för eleverna när de formulerar frågor som klassen mailar till Ikea före träffen.

Förberedelser inför och upplägg för den digitala träffen med Ikea.

Bildspel med frågesport och praktiska moment att gå igenom med klassen innan ni kopplar upp er för digitalt möte med Ikea.

Olika medarbetare på Ikea berättar om hur de arbetar med hållbarhet. (Längd: 7:49). Filmen är producerad av Ikea som ansvarar för innehållet.

Ikeas hållbarhetschef Jonas Carlehed presenterar företagets hållbarhetsstrategi. (Längd: 3:16). Filmen är producerad av Ikea som ansvarar för innehållet.

Låt eleverna diskutera filmen om Ikeas hållbarhetsstrategi och formulera frågor de vill ställa.

Uppföljning och återanmälan

Efter genomfört arbetsområde och arbetsupplägg, fyll i utvärderingen på länken nedan. (Är det första gången ni deltar bjuder Naturskyddsföreningen in till utvärdering per telefon)

Är ni intresserade av att delta i skolprogrammet igen - fyll i anmälan på nytt!

Det här testet kan användas som inledning och avslutning på arbetsområdet.

Utvärderingen fylls i efter avslutat arbetsområde. Innehåller frågor om hur ni arbetat med planering, genomförande och uppföljning.

Här anmäler du din skola till deltagande i Naturskyddsföreningens skolprogram för högstadiet. Anmäl i god tid - antalet platser är begränsat!

Fler övningar och material

Dessa övningar kan användas som komplettering eller fördjupning i arbetet. Här finns också tips på en tidning från Swedwatch som lyfter produktion av kläder och andra konsumtionsvaror ur sociala och miljömässiga perspektiv. Tidningen kan användas som komplement till flera av övningarna.

Vad är cirkulär ekonomi och koldioxid? I den här övningen lär sig eleverna massor av ord om energi, klimat och hållbar utveckling.

Alla måste använda mindre energi! Eller? Genom värderingsövningar får eleverna diskutera och ta ställning till svåra frågor.

Hur skulle en tacomiddag se ut i en värld utan bin? Här får eleverna fördjupa sig i bin och pollinering och kopplingen till jordbruk och matproduktion.

Det finns mängder av märkningar på varorna i butiken. I den här övningen får eleverna undersöka miljömärkningar.

Hur miljövänlig är er skola? I den här övningen granskar eleverna skolans miljöarbete och kommer med förslag på förbättringar.

Här undersöker eleverna hur det står till med miljöarbetet på arbetsplatserna där de gör sin prao.

Här undersöker eleverna olika energislags för- och motargument och synar energibolags budskap genom att gå in i rollen som reklamfilmsskapare!

Här får eleverna förlänga livet på saker och resonera kring hållbar konsumtion.

Uppgifter att genomföra i fjärr-/distansundervisning - eller på plats i skolan - som går ut på att läsa, studera bilder, svara på frågor och göra egen research.

Utifrån bilder, artiklar och ett kreativt uppdrag får eleverna resonera kring människans spår på planeten ur olika perspektiv.

En övning om jord och mikroorganismer med utgångspunkt i filmen "Ett hemligt universum". Anpassat för åk 7-9.

Kom igång och arbeta med målen i undervisningen eller skala upp det arbete som redan pågår.

Organisationen Swedwatch har tagit fram en tidning om vilken påveran kläder, mobiltelefoner, mat och resor kan ha på människor och miljö.

Affischer

Här finns affischer som pdf:er för egen utskrift.

Kan du de fem stegen i avfallstrappan? Skriv ut den här affischen och sätt upp i klassrummet!

Utskriftsvänlig affisch som följer en T-shirts väg från råvara till avfall eller återvinning

Utskriftsvänlig affisch som illustrerar skillnaderna mellan en linjär ekonomi och en cirkulär ekonomi.

Kontaktpersoner Naturskyddsföreningen