Bortom fossilsamhället

En övning om klimatomställningen - för högstadiet och gymnasiet

Välkomna till år 2053! Den svenska regeringen har just invigt museet FOSSIL med utställningen Bortom fossilsamhället för att fira att Sverige som första land i världen lämnade den fossila eran genom att uppnå netto-noll utsläpp år 2045. Utställningen består av vanliga föremål och fenomen under 2000-talet och historierna bakom hur de försvann eller ersattes av något annat.

Bortom fossilsamhället är en övning om klimat framtagen av Naturskyddsföreningen och forskare vid Lunds universitet. Här får eleverna leva sig in i ett framtidsscenario där klimatmålen har uppnåtts och göra tillbakablickar på vägen ut ur den fossila eran. Detta skolmaterial syftar till att skapa diskussion och kreativitet kring klimatutmaningen och omställningen till ett fossilfritt samhälle. Allt ni behöver finns samlat här! 

Syfte och mål: Syftet är att eleverna får fördjupad kunskap om klimatomställning och får arbeta med den på ett aktivt och kreativt sätt. Med kunskapsbaserad spekulation, kreativitet, bilder och berättelser blir klimatomställningen påtaglig och greppbar samtidigt som övningen ger fördjupad kunskap och reder ut begrepp inom hållbar utveckling. Arbetet avslutas med att eleverna utser egna föremål till utställningen. 

Tidsåtgång: Cirka tre lektioner eller en temadag. Arbetet består av momenten introduktion, fördjupning och elevuppdrag. 

Ämnen: Bi, Fy, Ke, Tk, Hi, Sh, Sv, Bl. Läroplanskoppling för åk 7-9 (pdf). Läroplanskoppling för gymnasiet allmän (pdf). Läroplanskoppling för gymnasiet naturvetarprogrammet (pdf).

Förkunskaper: Eleverna behöver ha grundläggande kunskaper om kolets kretslopp, växthuseffekt och koldioxidutsläpp för att kunna ta sig an temaarbetet. Tips! Använd förkunskapsövningen Från fossilt till framtid - en övning som utgår från ett bildspel om vad fossila bränslen och produkter är och vad det kan finnas för alternativ (tidsåtgång: en lektion). 

Moment 1: Introduktion

Visa filmklippet Introduktion till museet (2 min). Filmen placerar eleverna i framtiden, år 2053, vid invigningen av regeringens nya museum FOSSIL och utställningen Bortom fossilsamhället. Efter filmen, be eleverna stänga ögonen och fundera över:

  • Året är 2053 - hur gamla är ni nu?

Välj ut ett föremål som fångar elevernas uppmärksamhet, förslagsvis konstgräset eller hamburgaren. Visa bilden på föremålet och läs upp historien bakom. Säkerställ att eleverna förstår att övningen är ett spekulativt framtidsscenario.

Förändring sker inte av sig själv. För en diskussion med eleverna kring föremålet utifrån följande frågeställningar: 

  • Vilka händelser var avgörande? 
  • Var det en specifik person, företag, organisation, politiker, protest, lag eller trend som drev förändringen? 
  • Vilket motstånd fanns? 

Kort film om utställningen Carbon Ruins på museet FOSSIL.

Gräs framställt av olja.

Snabblagad rätt från fossileran.

Moment 2-3: Fördjupning

Låt eleverna ta del av den historiska överblicken år 1849-2053 och de olika museiföremålen. Dela länken med eleverna så kommer de åt dem direkt från sina enheter:

Historisk överblick och museets föremål: naturskyddsforeningen.se/skola/2053#museet

Samtala kring den historiska överblicken och föremålen, först i par, därefter i helklass. Utgå från frågorna:

  • Vad runt omkring dig är annorlunda nu, år 2053? Vad är borta, vad är nytt? (spekulera fritt)
  • Vad innebär ett ”fossilfritt” samhälle?  

Låt eleverna spana bland föremål och fenomen samt historierna bakom i FOSSIL-museet genom att klicka på bilderna. 

Ge eleverna tid att fördjupa sig i historierna bakom ett par föremål så pass att de kan återberätta dem i stora drag utifrån bilderna och presentera för ett par klasskamrater eller i helklass. 

Dela in klassen i mindre grupper (2-3 elever) och be dem fundera över andra föremål eller fenomen som borde finnas med i utställningen. 

Dela ut och gå igenom elevuppdraget. Dela länken med eleverna så kommer de åt dem direkt från sina enheter:

Elevuppdrag - instruktioner: naturskyddsforeningen.se/skola/2053/elev

Tillbakablick och framåtblick över den fossila eran och vägen ur den - år 1849-2053

Instruktion till eleverna för uppdraget att ta fram ett eget bidrag till museiutställningen.

Om elevuppdraget

Dags för eleverna att skapa egna bidrag till museiutställningen!

Uppdraget innebär att eleverna själva väljer ut ett föremål eller fenomen som är ohållbart i ett klimatperspektiv, reflekterar över varför det är ohållbart och funderar över vad som har ersatt föremålet eller fenomenet år 2053. 

När de valt ett föremål eller fenomen är det dags att skapa en story. Texten ska beskriva vad föremålet eller fenomen ersatts med, varför det finns med i utställningen, vägen fram till 2053 och, vilka händelser som varit avgörande. 

Förslag på föremål och fenomen för elever som har svårt att komma igång: gräsklippare, lövblås, mobiltelefon, plastleksaker, jacka tillverkad av fossilt material. 

Låt eleverna illustrera sitt föremål eller fenomen med ett foto eller illustration, alternativt tillverka en modell. 

Kom överens om hur och när arbetet ska redovisas.

Förslag till redovisning:

  • Skapa en tidslinje, digital eller analog, med elevernas föremål och fenomen.  
  • Skapa en fysisk utställning av elevernas föremål och fenomen. Ställ ut på lämplig plats i skolan, kommunhuset, stadsbiblioteket eller annan plats. 
  • Skapa en digital utställning, film eller bildspel och dela i lämpliga kanaler.
  • Redovisa på klassiskt vis i klassrummet. Bjud gärna in publik, t.ex. andra klasser, skolledning, föräldrar, lokaltidningen eller forskare. 

Tips! Arrangera vernissage med mingel för att inviga elevutställningen!

Museets föremål

Klicka på ett föremål för att läsa mer om det.

Tillbakablick och framåtblick över den fossila eran och vägen ur den - år 1849-2053

Lojalitetsprogram för flygresande.

Tidigt exempel med recept på laboratorieframställt kött.

Positivt exempel från satsning på våtmarker.

Fossilt bränsle från Värtaverket.

Takmonterad elproduktion.

Gräs framställt av olja.

Protest mot jordbrukspolitik i Bryssel.

Textil av fossilt material.

Betongkärna som ersattes av grästufsar.

Återvunnet fossilt stål.

Fossilt fordon av större modell.

Snabblagad rätt från fossileran.

Mineral till elmotorer från Norra Kärr.

Akut hotad skogslevande skalbagge.

Nära hotad ängslevande fjäril.

Sommarplåga i odlingslandskapet.

Bajs från rödkullako.

Oljeplattform av fossilt Lego.

Livskraftig pollinatör i dagens jordbruk.

En olöst hållbarhetsutmaning.

Kompletterande material

Här finns en ordlista och en ordövning med ord och begrepp om klimat och hållbar utveckling. Här hittar du också vidare till alla Naturskyddsföreningens skolfaktablad.

Här får eleverna en introduktion till vad fossila bränslen och produkter är, hur de påverkar klimatet och spana på framtida lösningar. Kan användas fristående eller som förkunskapsövning till materialet Bortom fossilsamhället.

Faktatexter om klimatförändringar.

Från Agroforestry till Östersjön. Här hittar du faktablad och ordlistor för lärare och elever.

Kluriga ord på svenska och engelska om energi, klimat och hållbar utveckling. Ett material för både lärare och elever.

Vad är cirkulär ekonomi och koldioxid? I den här övningen lär sig eleverna massor av ord om energi, klimat och hållbar utveckling.