Skolmaterial om klimat

Bortom fossilsamhället

Ett skolmaterial om klimatomställningen
för högstadiet och gymnasiet.

Välkomna till år 2053!

Blicka in i en framtid där klimatmålen har uppnåtts. Ta del av museiföremål och historier från den fossila tiden.

Släpp loss kreativiteten och skapa egna berättelser om omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Tid: Cirka tre lektioner eller en temadag.

Ämnen: Bi, Fy, Ke, Tk, Hi, Sh, Sv, Bl. 

Förkunskaper

Om Bortom fossilsamhället

Bortom fossilsamhället finns även i en version för företag och organisationer. Du når den via knappen nedan.

Genomförande

De tre stegen tar er igenom arbetet med Bortom fossilsamhället.

bortom, fossilsamhället, introfilm, elevfilm, 2053

1. Gör tidsresan till år 2053

Introducera arbetet genom att placera eleverna i framtiden. Här finns tre olika förslag på sätt att göra tidsresan till år 2053. Se en kort film, gör en tidsreseceremoni eller läs upp ett invigningstal för fossilmuséet.

2. Besök fossilmuséet

Ta del av berättelserna från den fossila eran och omställningen till ett fossilfritt samhälle - börja gemensamt och fortsätt sedan i små grupper. Här reflekterar eleverna också över vilka krafter och verktyg för förändring som går att hitta i berättelserna.

3. Skapa egna berättelser

Vad saknas i fossilmuséet? Nu är det dags för eleverna att skapa bidrag till er egen utställning som ni presenterar i valfri form. Här finns elevinstruktion och förslag på redovisningsformer och avslutande reflektion.

Fossilmuséet

Klicka under ett föremål för att läsa mer om det.
Alla texter finns också som lättlästa.

Bonuskort (2012)
Klockgentiana (2019)

Positivt exempel från satsning på våtmarker.
Läs om klockgentianan
Läs om klockgentianan (lättläst)


Kolbit (2020)

Fossilt bränsle från Värtaverket.
Läs om kolbiten
Läs om kolbiten (lättläst)

Konstgräs (2026)
Maldivernas flagga (2026)
"Nu kommer sommarvärmen" (2027)
Nylonstrumpbyxa (2028)
Objektbild Bortom fossilsamhället betong
Betong (2031)

Betongkärna som ersattes av grästufsar.
Läs om betong.
Läs om betong (lättläst)

Macken (2032)

Lokal för bränsleförsäljning.
Läs om macken
Läs om betong (lättläst)

SUV (2036)

Fossilt fordon av större modell.
Läs om SUV:en
Läs om SUV:en (lättläst)

Hamburgare (2038)

Snabblagad rätt från fossileran.
Läs om hamburgaren
Läs om hamburgaren (lättläst)

Shoppingrundan
Lyxvillan
Sorgeväven (2045)

Konstverk av sådant som gått förlorat.
Läs om sorgeväven
Läs om sorgeväven (lättläst)

Läderbagge (2047)
Rovfjäril (2052)
Komocka (2052)
Leksak (2053)
Klöverhumla (2053)

Livskraftig pollinatör i dagens jordbruk.
Läs om klöverhumlan
Läs om klöverhumlan (lättläst)

Mineraler (2053)

Kompletterande material

Här finns faktaunderlag samt ord- och begreppsträning kring klimat och hållbar utveckling.

klimat, torka, bortom, fossilsamhället, 2053
Faktablad

Här hittar du Naturskyddsföreningens faktablad om olika ämnen. Du kan läsa om växthuseffekten, biologisk mångfald, kärnkraft och mycket mer.

ordövning, koll, ord, ordkoll
Koll på orden

Vad är cirkulär ekonomi och koldioxid? I den här övningen lär sig eleverna massor av ord om energi, klimat och hållbar utveckling.

2053, bortom, fossilsamhället, historisk, överblick, pil
Historisk överblick år 1849-2053

Tillbakablick och framåtblick över den fossila eran och vägen ur den, med avgörande historiska händelser.

Vad är framtidskunnighet?

En artikel som förklarar hur nutiden och framtiden hänger samman, och varför det är viktigt att tänka på framtiden.

Om Bortom fossilsamhället

Skolövningen Bortom fossilsamhället har tagits fram i samarbete mellan Naturskyddsföreningen och Lunds universitet med stöd från forskningsrådet Formas.

Vill du veta mer om hur fakta till övningen tagits fram eller komma i kontakt med forskarna bakom, kontakta Roger Hildingsson, Lunds universitet: roger.hildingsson@svet.lu.se